Türkiye’nin Yerşekilleri Online Çözümlü Test Soruları

Sevgili öğrenci arkadaşlarım coğrafya Türkiye’nin Yer şekilleri konusundan her yıl ortalama 3 soru geliyor. İlkokuldan beri gördüğümüz bir konu pek de zorlanacağınızı sanmıyorum. Bazı temel bilgileri (Karadeniz ve Akdeniz’de dağların kıyıya paralel; Ege’de kıyaya dik uzanması gibi) bilirsek akıl yürütme ile aşağıdaki testlerimizi kolaylıkla çözebilirsiniz. Aşağıdaki online testler sınavlarda çıkma ihtimali en yüksek sorulardan seçildi. Amacımız bu seneki çıkan sorulara nokta atışı yapmak. En güzel yanlarından biri de soruların tamamının çözümlü olması.

Türkiye'nin Yerşekilleri Online Çözümlü Test Soruları

Tebrikler - Türkiye'nin Yerşekilleri Online Çözümlü Test Soruları adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Aşağıdakilerden hangisi, IV. jeolojik devirde Türkiye’de meydana gelen olaylardan biri değildir?
A
Egeit kara parçasının çökmesi ve Ege Denizi’nin oluşması
B
İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması
C
Kuzey Anadolu dağlarının oluşması
D
Akdeniz’in sularının Karadeniz’e karışarak tatlı olan Karadeniz’in sularının tuzlulaşması
E
Doğu Anadolu’daki yüksek yerlerin buzullaşmaya uğraması
1 numaralı soru için açıklama 
Kuzey Anadolu dağlan, III. jeolojik dönemde meydana gelen Alp-Himalaya dağ kuşağı ile birlikte oluşmuştur. Diğer seçeneklerde verilen olaylar ise IV. zamanda oluşmuştur. Cevap: C
Soru 2
s2
A
Aydın Dağları
B
Küre Dağları
C
Menteşe Dağları
D
Yunt Dağları
E
Bozdağlar
2 numaralı soru için açıklama 
Kuzey Anadolu dağ kuşağı üzerinde yer alan Küre Dağları orojenik hareketler sırasında tortul tabakaların kıvrılmasıyla oluşmuştur. Diğer seçeneklerde verilen ve Ege Bölgesi’nde yer alan dağlar ise kırılma (faylanma) sonucu oluşmuştur. Cevap: B
Soru 3
s3
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
3 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’nin bugünkü jeomorfolojik görünümünü kazanmasında dağ oluşumu ve akarsular daha fazla etkili olmuştur. Cevap: C
Soru 4
s4
A
Kıyı Ege
B
Yukarı Sakarya
C
Orta Kızılırmak
D
Hakkari
E
Adana
4 numaralı soru için açıklama 
Şekilde oluşum aşamalan gösterilen yer şekli peribacalarıdır. Peribacaları jç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’nde yaygındır. Cevap: C
Soru 5
5. Bir Türkiye fiziki haritasında İç Anadolu Bölgesi’nde sarı renklerin geniş alan kapladığı görülmüştür. Bu durum, bölgeyle ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir?
A
Bozkırların geniş alan kapladığına
B
Buğday ve arpa gibi tanm ürünlerinin yoğun olarak yetiştirildiğine
C
Yükseltisinin genel olarak 500-1000 m arasında olduğuna
D
Yerşekillerinin sade yapıda olduğuna
E
Yağış miktarının az olduğuna
5 numaralı soru için açıklama 
c5
Soru 6
s6
A
Kıta sahanlığı dardır.
B
Boyuna kıyı tipi görülür.
C
Doğal limanlar azdır.
D
Dalga biriktirme şekilleri yaygındır
E
Falezlere (yalıyar) sıkça rastlanır
6 numaralı soru için açıklama 
Haritada taralı olarak gösterilen yerler Doğu ve Batı Karadeniz’in kıyı kesimleridir. Burada dağlar kıyıya paralel uzandığı için boyuna kıyı tipi görülür, doğal liman azdır, kıta sahanlığı dardır ve falezler yaygındır. Bu kıyılarda dalga birikim şekilleri yaygın değildir. Çünkü dağların uzanışı nedeniyle dalgalar kıyıda daha çok aşındırma yapmaktadır. Cevap: D
Soru 7
s7
A
Uludağ
B
Buzul Dağı
C
Bolu Dağı
D
Bey dağları
E
Erciyes dağı
7 numaralı soru için açıklama 
Uludağ, Bolu Dağı, Bey Dağlan ve Erciyes Dağı üzerinde önemli kayak merkezlerinin bulunması burada kış turizminin gelişmesinde etkilidir. Hakkari’deki Buzul Dağı üzerinde ise kayak merkezleri bulunmamaktadır. Cevap: B
Soru 8
8. Yazın hayvanları otlatmak ve dinlenmek amaçlı yüksek ve serin yerlere çıkılır. Buralar bir dağ olabildiği gibi plato da olabilir. Çıkılan yerlerde yapılan etkinliğe ise yaylacılık denir. Buna göre, aşağıdaki platolardan hangisi yaylacılık faaliyetinin yaygın olarak yapıldığı yerlerden biridir?
A
Erzurum-Kars
B
Şanlıurfa
C
Obruk
D
Cihanbeyli
E
Çatalca - Kocaeli
8 numaralı soru için açıklama 
Erzurum-Kars Platosu’nda yazların serin geçmesi ve yaz yağışları nedeniyle gür otlakların oluşması hayvancılık bakımından daha elverişli bir ortam oluşturduğu için burada yaylacılık faaliyeti yaygın olarak yapılmaktadır. Cevap: A
Soru 9
s9
A
Iğdır
B
Muş
C
Turhal
D
Malatya
E
Silifke
9 numaralı soru için açıklama 
Silifke Ovası, Göksu Nehri’nin taşıdığı alüvyonları deniz içerisinde biriktirmesiyle oluşan delta ovasıdır. Diğer ovalar ise iç bölgelerdeki tektonik ovalardır. Cevap : E
Soru 10
s10
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
10 numaralı soru için açıklama 
Haritada V numara ile gösterilen alanda yerşekilleri dağlık ve engebeli olduğu için burada akarsuların eğimi fazla, dar ve derin vadilerde akmaktadırlar. Cevap: E
Soru 11
11. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye ovalarının genel özelliklerinden biri değildir?  
A
Önemli tarım alanlarıdır
B
Nüfusun yoğun olduğu yerlerdir
C
Alüvyal topraklar yaygındır.
D
Yeraltı ve yerüstü suları bakımından zengindir
E
Ulaşım yollarından uzakta yer alırlar.
11 numaralı soru için açıklama 
Türkiye’de ovalar, çevresine göre yükseltisi az olan alanlar olduğu için ulaşım yolları genelde buralardan geçmektedir. Cevap: E
Soru 12
12. Aşağıdaki ovalardan hangisi, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde yer almaz?
A
Niksar
B
Merzifon
C
Düzce
D
Elbistan
E
Pasinler
12 numaralı soru için açıklama 
Elbistan Ovası, Kahramanmaraş ili sınırları içerisinde bulunan ve Doğu Anadolu fay kuşağı üzerinde alan bir ovadır. Cevap: D
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Türkiye'nin Yerşekilleri Online Çözümlü Test Soruları - 2

Tebrikler - Türkiye'nin Yerşekilleri Online Çözümlü Test Soruları - 2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. Aşağıda verilen olaylardan hangisi, diğerlerine göre daha sonraki bir jeolojik dönemde meydana gelmiştir?
A
Zonguldak’taki taşkömürü yataklarının oluşması
B
Toros dağlarının oluşması
C
İstanbul ve Çanakkale boğazlarının oluşması
D
Güneydoğu’daki petrol yataklarının oluşması
E
Ege’deki linyit yataklarının oluşması
1 numaralı soru için açıklama 
Zonguldak’taki taşkömürü yatakları I. zamanda, Toros Dağlan, Güneydoğu’daki petrol yatakları ile Ege’deki linyit yataklan III. zamanda, İstanbul ve Çanakkale boğazlan ise IV. zamanda oluşmuştur. Cevap: C
Soru 2
2. Fiziki haritalarda yükseltisi 500 metrenin altında olan yerler yeşil renk ile gösterilir. Buna göre, Türkiye’de aşağıdaki yerlerden hangisi yeşil renk ile gösterilmez?
A
Gediz Ovası
B
Ergene Havzası
C
Bafra Ovası
D
Çatalca Platosu
E
Iğdır Ovası
2 numaralı soru için açıklama 
Doğu Anadolu’daki Iğdır Ovası’nın yükseltisi 870 metredir. Bu nedenle buralar fiziki haritada sarı renk ile gösterilir. Cevap: E
Soru 3
3. Türkiye’de dördüncü jeolojik zamanda buzullaşmaya uğrayan dağlar arasında aşağıdakilerden hangisi ver almaz?
A
Erciyes Dağı
B
Ağrı Dağı
C
Kaçkar Dağı
D
Yıldız Dağları
E
Uludağ
3 numaralı soru için açıklama 
Ülkemiz orta kuşakta yer aldığı için buzullaşma Türkiye’de sadece yüksek dağlık alanlarda etkili olmuştur. Yıldız Dağları’nın yükseltisi az olduğu için buralar buzullaşmaya uğrayan yerler arasında gösterilemez. Cevap: D
Soru 4
s4
A
Menteşe Dağları
B
Ağrı Dağı
C
Nemrut Dağı
D
Küre Dağları
E
Uludağ
4 numaralı soru için açıklama 
Van Gölü’nün kıyısında bulunan Nemrut Dağı, haritada Karacadağ’ın olduğu yerde gösterilmiştir. Cevap: C
Soru 5
s5
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
5 numaralı soru için açıklama 
Haritada; I numara ile gösterilen alanda Bafra Ovası, II numara ile gösterilen alanda Gediz Ovası, III numara ile gösterilen alanda Çukurova bulunmaktadır. Cevap: B
Soru 6
S6
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
6 numaralı soru için açıklama 
Konya Ovası’nın kuzeyindeki Obruk Platosu’nda,yer altındaki mağara boşlukların tavan kısımlarının çökmesi sonucu oluşan çok sayıda obruk bulunmaktadır. Cevap: D
Soru 7
S7
A
Akdeniz Bölgesi’nde yer almaları
B
Delta ovası olmaları
C
Kireç oranının fazla olması
D
İklim özelliklerinin aynı olması
E
Pamuk tarımının yaygın olması
7 numaralı soru için açıklama 
Çukurova Akdeniz’de, Çarşamba Ovası Karadeniz’de, Büyük Menderes Ovası ise Ege’de yer alan verimli delta ovalarıdır. Cevap: B
Soru 8
s8
A
Samanlı
B
Ağrı
C
Kaçkar
D
Cilo
E
Erciyes
8 numaralı soru için açıklama 
Samanlı Dağları’nın yükseltisi az olduğu için kışın yağan karlar ilkbahar ve yaz aylarında erir,dolayısıyla kalıcı kar yoktur. Cevap: A
Soru 9
9. Aşağıdaki ovalardan hangisinin tarımsal faaliyet yönüyle ülke ekonomisine katkısı daha azdır?
A
Ergene Ovası
B
Harran Ovası
C
Yüksekova
D
Çukurova
E
Büyük Menderes Ovası
9 numaralı soru için açıklama 
Hakkari-Yüksekova’nın yükseltisi fazla olduğu için kışlar soğuk geçer yazlar ise kısadır. Bu iklim şartlarından dolayı ovada yetiştirilen tarım ürünü çeşidi ve miktarı diğer ovalara göre daha az olduğu için ülke ekonomisine katkısı daha azdır. Cevap: C
Soru 10
s10
A
Yıldız - Küre - Canik
B
Madra - Bozdağlar - Aydın
C
Karadağ - Karacadağ - Erciyes
D
Ağn - Süphan - Tendürek
E
Sultan - Bolkar - Aladağ
10 numaralı soru için açıklama 
c10
Soru 11
s11
A
Silifke Ovası
B
Çarşamba Ovası
C
Altınbaşak Ovası
D
Çukurova
E
Bafra Ovası
11 numaralı soru için açıklama 
Karadeniz kıyısında yer aldığı için ılıman nemli iklime sahip olan, Kızılırmak Nehri’nin getirdiği alüvyonların deniz içerisinde birikmesiyle oluşan delta ovası Bafra Ovası’dır. Cevap: E
Soru 12
12. Küçük Menderes ırmağının havzasını kuzeyden ve güneyden sınırlayan dağlar, aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A
Kazdağı, Madra Dağı
B
Bozdağlar, Aydın Dağları
C
Madra Dağı, Bozdağlar
D
Bozdağlar, Menteşe Dağları
E
Kazdağı, Aydın Dağları
12 numaralı soru için açıklama 
Küçük Menderes Ovası’nın kuzeyinde Bozdağlar güneyinde ise Aydın Dağları bulunmaktadır. Cevap: B
Soru 13
13. Büyük Çekmece ve Küçük Çekmece gölleri ile birçok delta ovasında irili ufaklı lagün göllerinin oluşumunda aşağıdakilerden hangisi birinci derecede etkili olmuştur?
A
Dalga biriktirmesi
B
Heyelan olayları
C
Akarsuyun alüvyon birikintisi
D
Rüzgâr aşındırması
E
Gelgit ve kıyı akıntıları
13 numaralı soru için açıklama 
Lagün gölleri, dalgaların getirdiği malzemeleri bir koy veya körfezin önünde biriktirmesiyle oluşur. Cevap: A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
13 tamamladınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git