Sözcük Türleri – Online Karma Test

Merhaba Sevgili ÖSS YGS LYS KPSS AÖL SBS Adayları

Sizlere Sözcük Türleri Konusunun Tümünü Kapsayan 15 Sorudan Oluşan Online Karma Test Hazırladım.Dilbilgisi İle İlgili Bilgi Eksikliğinizi Gidermek İçin Uygulamaya Önem Verin ve Konuyu Mutlaka Kavrayın. Tabi Sadece Bilgi Gerekli Değildir Diğer Bir Husus da Dikkattir. Doğru Cevabı Bulmak Soruyu Doğru Okumaya, Doğru Anlamaya, ve Doğru Yorumlamaya Bağlıdır.  Sözük türleri sorulduğunda sıfat, zarf, isim, fiil, edat aklınıza gelmelidir. Sözcükte yapıl sorulduğunda ise basit, birleşik ve türemiş akla gelmelidir. Başarılar Dilerim

Sözcük Türleri - Online Karma Test

Tebrikler - Sözcük Türleri - Online Karma Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Sen ki acı çekmenin En kibarını bilirsin Sen ki mum gibi İçine içine erirsin Bu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Kişi zamiri
B
Derecelendirme zarfı
C
Edat ve bağlaç
D
Niteleme sıfatı
İpucu:
a. sen b. en c. gibi: edat, ki: bağlaç e. mum gibi içine içine
E
Durum zarfı
Soru 2
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
İpucu:
“çıkar” sözcüğü d dışında tüm seçeneklerde fiildir. D’de ise yol ismini niteleyerek sıfat olarak kullanılmıştır.
E
E ŞIKKI
Soru 3
blank
A
A ŞIKKI
İpucu:
Burada sıfat ve ismi ayırt etmemiz gerekiyor, daha doğrusu sıfat ve isim tamlamasını. İlk bakışta hepsi isim tamlaması gibi görünüyor. Aradaki, farkı anlamak için isim durumundaki sözcükten tüm ekleri atalım. Geriye anlamlı bir tamlama kalıp kalmadığına bakalım. Bu bizi cevaba götürür: a. eylem cümle: Anlamsız. Anlamlı olmak için eke ihtiyaç duyan bu tamlama isim tamalamsıdır. Sıfat tamlamalarında isim ek almak zorunda değil, ama isim tamlamalarında tamlanan isim iyelik eki almak zorunda, burada olduğu gibi. b. devrik cümle: sıfat tam. c. kurallı cümle: sıfat tam. d. birleşik cümle: sıfat tam. e. sıralı cümle: sıfat tam.
B
B ŞIKKI
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 4
blank
A
A ŞIKKI
B
B ŞIKKI
İpucu:
gölgesi: isim, zaten yılların gölgesi de isim tamlaması eski: sıfat, şarkı ismini nitelemiş gibisin: gibi edattır
C
C ŞIKKI
D
D ŞIKKI
E
E ŞIKKI
Soru 5
“Güzel olan sevgili değil, sevgili olan güzeldir.” Bu cümlede aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Adlaşmış sıfat
B
Durum zarfı
C
Ek-fiil geniş zaman
D
Türemiş isim
E
Niteleme sıfatı
İpucu:
a. güzel olan (kişi) / sevgili olan (kişi) isim düştüğü ve sadece sıfat söylendiği için adlaşmış sıfattır. b. Fiil ve fiilimsiyi nasıl sorusuyla durum yönünden etkileyen sözcükler bize durum zarfını verir. Nasıl olan? “güzel” olan c. güzel-dir: ek-fiil geniş zamanla çekimlenmiş. d. sevgi ismi -li ekiyle türemiş.
Soru 6
Aşağıdaki dizelerin hangisinde zamir yoktur?
A
Mal sahibi mülk sahibi Hani bunun ilk sahibi?
B
Bülbül ne gezersin Çukurova’da? Eşin gelir bulmaz seni yuvada
C
Şu dağın başına ekerler darı Ekerler biçerler severler yâri
İpucu:
a. bu: işaret zamiri b. sen: kişi zamiri d. nerelerde: soru zamiri e. kimimiz: belgisiz zamir
D
Kaldım duman içi dağlarda Sevgili yârim nerelerde?
E
Kışlanın önünde bir uzun selvi Kimimiz nişanlı kimimiz evli
Soru 7
Alnımdaki bıçak yarası Senin yüzünden Tabakam senin yadigarın “İki elin kanda olsa gel” diyor telgrafın Nasıl unuturum seni ben, Vesikalı yârim. Bu dizelerde aşağıda verilenlerden hangisi yoktur?
A
Belirtisiz ad tamlaması
B
Belirtili ad tamlaması
C
Tamlayanı zamir olan ad tamlaması
D
Tamlayanı düşmüş ad tamlaması
E
Takısız ad tamlaması
İpucu:
a. bıçak yarası b. senin yüzünden, senin yadigarın c. senin yüzünden ve senin yadigarın tamlamalarında tamlayan “sen” zamirdir. d. (senin) iki elin), (senin) telgrafın, (benim) yarim
Soru 8
blank
A
I
B
II
C
III
İpucu:
her konuk: sıfat tamlaması, her de belgisiz sıfat
D
IV
E
V
Soru 9
Ad tamlamalarında tamlayan ile tamlanan yer değiştirebilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tanımın örneği yoktur?
A
Yarısı buradaysa kalbimin diğer yarısı Çin’dedir.
B
Sarı nehre doğru akan ordunun içindedir.
İpucu:
a. kalbimin yarısı c. esirliğimin on yılını d. çocuğun gözleri e. sevgilinin gözleri
C
Ben, bir çırpıda delip geçtim on yılını esirliğimin.
D
Doktor gülerek çıksın ameliyattan, açılsın gözleri kör çocuğun.
E
Kimse hasret çekmesin artık gözlerine sevgilinin.
Soru 10
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı görevde kullanılmıştır?
A
Kırlar, burcu burcu kokuyordu.
B
Ege’de meltem ılgıt ılgıt eser.
C
Pırıl pırıl camlar bir ayda kirlenmişti.
İpucu:
a. Nasıl kokuyordu? Soru fiile sorulduğu için cevap zarf. b. Nasıl eser? zarf c. Nasıl camlar? Soru isme sorulmuş, cevap sıfat d. Nasıl ötüyordu? zarf e. Nasıl inceledi? zarf
D
Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyordu dallarda.
E
Tümay soruları teker teker inceledi.
Soru 11
“Bir günlük giyecek” söz öbeği “günlük bir giyecek” biçiminde söylendiğinde aşağıdaki değişimlerden hangisi oluşmaz?
A
Bir sözcüğü sayı sıfatından belgisiz sıfata dönüşür.
B
Bir sözcüğünün belirttiği sözcük değişir.
C
Bir sözcüğü sıfat grubu oluşturmaktan çıkıp tek başına sıfat olur.
D
Niteleme sıfatı yanına bir de belirtme sıfatı alır.
E
Bir sözcüğünün anlamı değişmez.
İpucu:
a. bir günlük: sayı sıfatı / günlük bir(herhangi anlamı taşır): belgisiz sıfat b. gün / giyecek sözcüklerini belirtir. c. bir günlük deyince tek başına sıfat, ama günlük bir deyince nitelemeyle beraber sıfat grubu oluşturur. d. günlük niteleme sıfatı yanına bir de bir belirtme sıfatını almış olur. e. Birinde sayı diğerinde belirsizlik anlamı kattığına göre anlam değişir.
Soru 12
Hepimiz erken kalkıp günlük işlerimizi gözden geçirmeliyiz. Bu cümlede aşağıdaki sözcük türlerinden hangisi yoktur?
A
Ad
B
Zamir
C
Sıfat
D
Zarf
E
Edat
İpucu:
a.işlerimizi b. hepimiz c. günlük d. erken
Soru 13
“O renkli kişiliği çözebilmek için birkaç yıl yetmedi.” cümlesindeki sıfatlar sırasıyla hangileridir?
A
Belgisiz-işaret-niteleme
B
İşaret-belgisiz-niteleme
C
Niteleme-işaret-belgisiz
D
İşaret-niteleme-belgisiz
İpucu:
o: işaret, renkli: niteleme, birkaç: belgisiz
E
Niteleme-belgisiz-işaret
Soru 14
Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi ek-fiil alan bir edattan oluşmamıştır?
A
Bütün huyları tıpkı annesi gibiydi.
B
Bu gömlek tam sana göredir.
C
Fazla çalışması çocuklarının geleceğini garantilemek içindi.
D
Geliri kendini geçindirecek kadardı.
E
Benimle çalışmayı isteyen kendisiydi.
İpucu:
gibi, göre, için, kadar edatları yüklem olmuş. Ama kendi sözcüğü edat değil zamirdir.
Soru 15
“ve” bağlacı aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki sıfat tamlamasını bağlamıştır?
A
Yazarın romanları ve öyküleri şiirlerinden çoktur.
B
Kış geldi ve hüzün, kasabanın üstüne bütün ağırlığıyla çöktü.
C
Orta Doğu haritasını, Fransızlar ve İngilizler çizdi.
D
Balzac, romanlarında kırık hayatlar ve ışıklı dünyalar yaratır.
İpucu:
a. Belirtili ad tamlamasında tamlananları bağlamış. b. Sıralı cümleleri bağlamış. c. Özneleri bağlamış. d. İki sıfat tamlamasını bağlamış. e. Dolaylı tümleçleri bağlamış.
E
Anadolu’dan ve Rumeli’den coşkuyla geldiler Meclis’e.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
15 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git