Paragrafta Yapı Test – 3

Paragrafta Yapı Test 36

Tebrikler - Paragrafta Yapı Test 36 adlı sınavı başarıyla tamamladınız. Sizin aldığınız skor %%SCORE%% en yüksek skor %%TOTAL%%. Hakkınızdaki düşüncemiz %%RATING%%
Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
1. ve 2. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. (I) Şiir yazan herkese şair diyebilir miyiz? (II) Yoksa yalnızca şiir duyup şiir bakan, şiir arayan, şiir gören kişilere mi şair demeliyiz? (III) Şair tanımımız ikinci cümledeki gibiyse bu tanıma uyan isimlerden biri de Özdemir Asaf’tır. (IV) 1923 doğumlu Özdemir Asaf’ın asıl adı Halit Özdemir Arun’dur. (V) İlk kitabı ‘’Dünya Kaçtı Gözüme’’ 1955’te yayımlanır. (VI) 1981’de yaşamını yitiren şairin toplu şiirleri ise 2008’de ‘’Çiçek Senfonisi’’ adıyla sevenleriyle buluşmuştur. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar?
A
II
B
III
C
IV
D
V
E
VI
1 numaralı soru için açıklama 
Soru 2
Bu parçadan Özdemir Asaf ile ilgili olarak hangisine değinilmemiştir?
A
Şairin asıl adının ne olduğuna
B
Özdemir Asaf’ın hayata bakışı ile şiir arasındaki paralelliğe
C
Şairin ilk şiir kitabının adının ne olduğu ve hangi tarihte yayımlandığına
D
Şairin toplu şiirlerinin adının, sevenleri tarafından verildiğine
E
Şairin hangi yıllar arasında yaşamış olduğuna
2 numaralı soru için açıklama 
Soru 3
(I) Genel haritalar, toplumun her kesimi tarafından kullanılabilen haritalardır. (II) Herhangi bir konu hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla hazırlanır. (III) Topoğrafya haritaları, turistik haritalar, şehir haritaları, fiziki, siyasi, beşerî ve idari haritalar genel haritaların bazılarıdır. (IV) Özel haritalar, belirli bir konuda o konunun uzmanı tarafından hazırlanan haritalardır. (V) Bitki, toprak, nüfus, ekonomi, jeoloji, klimatoloji haritaları özel haritaların bazılarıdır. Numaralanmış cümlelerin hangisinden itibaren paragraf ikiye bölünmelidir?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
3 numaralı soru için açıklama 
Soru 4
(I) Kayılar, kökenleri itibarıyla yirmi dört Oğuz boyundan biri olarak varlığını yüzlerce yıldır koruyan güçlü ve önemli bir boydu. (II) Onlar, Göktürkler ve Karahanlılar Dönemi’nde de İç Asya’da varlıklarını devam ettirdiler. (III) IX. yy.da Selçuklu Devleti bünyesinde, ekseriyetle Horasan Bölgesi’nde varlıklarını sürdürmekteydiler. (IV) Horasan ve Merv bölgesinde varlıklarını devam ettiren diğer boylar ise Moğol baskısıyla batıya doğru sürüklenmiştir. (V) Sayıca hatırı sayılır bir nüfusa sahip olan Kayıların ismine, Selçuklu Devri’nden önce tarih sahnesinde pek rastlanmamıştır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
4 numaralı soru için açıklama 
Soru 5
(I) Ege Denizi çevresinde medeniyet kuran İyonlar ve Doğu Akdeniz’de kurulan Fenikeliler, İlk Çağ’da deniz koloniciliğinde gelişmiş uygarlıklardır. (II) Bu medeniyetlerin yaptığı kolonicilik faaliyetleri sayesinde, Akdeniz havzasında ticari ve ekonomik etkileşim gelişmiştir. (III) Kara koloniciliğinde ise Asurlular önemli bir yere sahipti. (IV) Roma İmparatorluğu’nun sınırları dışında yaşayan Germen kavimleri, geçim kaynaklarının yetersizliği nedeniyle güneye Roma İmparatorluğu’nun Ren-Tuna nehirleri hattındaki sınırlarına yığılmıştır. (V) Roma İmparatorluğu ise sınırlarını bu kavimlerden korumak için siyasi ve askerî mücadeleye başlamıştır. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istenirse ikinci paragraf hangi cümleyle başlar?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
5 numaralı soru için açıklama 
Soru 6
Sanatçı, söyleyecek sözü varsa bunu isterse kağıda yazar, roman olur, öykü olur, deneme olur; isterse tuvale yazar resim olur; isterse notaya döker müzik eseri olur; isterse bina yapar mimari olur. Bir tek tiyatro bunlar içinde buza yazı yazmaktır. Eriyince gider. Bu parçaya göre tiyatronun diğer sanat dallarından farkı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ulusal bir nitelik taşıması
B
Ömrünün kısa olması
C
Belli bir kesime seslenmesi
D
Sanatsal değerinin düşük olması
E
Yazılı bir metne dayanmaması
6 numaralı soru için açıklama 
Soru 7
Masallar; olaya dayalı, sanatsal metinlerdir. Genellikle bir tekerleme ile başlar. Masallarda yer ve zaman belirsizdir. Olaylar, hayali mekânlarda geçer. Olay, belirsiz bir geçmiş zamanda gerçekleşir. Anlatımda, öğrenilen geçmiş zaman ya da geniş zaman kullanılır. Kahramanlar; genellikle devler, periler, cinler, padişahlar, prensler vb. kişilerdir. Masallar iyi ile kötünün mücadelesini anlatır, masalın sonunda iyilik üstün gelir ve … Bu parçanın sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?
A
kahramana iyilik eden peri kendini feda eder.
B
en zengin sürekli yurt dışına kaçar.
C
gelinle damat kavuşamazlar.
D
iyiler ödüllendirilir, kötüler cezalandırılır.
E
masal padişahın arazisinde son bulur.
7 numaralı soru için açıklama 
Soru 8
(I) Türkiye’nin dört bir yanı kara kışa teslim olurken Adana bahardan kalma günler yaşıyor. (II) Hafta sonuna kadar en düşük 5 °C, en yüksek 17 °C sıcaklığın olması beklenen kentte güneşli havayı fırsat bilenler, kendilerini sahile ya da Toros Dağları'na atıyor. (III) Ülkemizde görülen iklim çeşitliliği, yetiştirilen meyvelerin çeşidinin artmasını sağlamıştır. (IV) Özellikle kentin turizm mekânlarına akın edenler, güzel havanın tadını çıkarıyor. (V) Torosların yüksek kesimlerinde ise insanlar, kardan adam yaparak kartopu oynuyor. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
8 numaralı soru için açıklama 
Soru 9
(I) Sevgi, insanın bir şeye veya bir kimseye karşı beslediği eşsiz bir duygudur. (II) Sevme edimi, insan varlığının yegâne içsel eylemidir. (III) İnsan, sevme eylemini hiçbir kitaptan, gazeteden vb. şeylerden okuyarak öğrenmez. (IV) “Sevgilerde”, şiirinin başlığı, sevmek ve sevgi kavramlarının özünü teşkil etmektedir. (V) Bu eylem insanın doğumu ile insana, yaratanın bir hediyesi olarak şifrelenmiştir. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
9 numaralı soru için açıklama 
Soru 10
Kitapçı: (I) ---- Soru Bankası Yazarı: — Kitabımızın bu kadar olumlu tepkiler alacağından emindik. Bu konuda sizlere de önemli kazançlar sağladığımız için mutluyuz. Dayanışma ve dürüstlük sayesinde başardık. İş birliği ve güvenin olduğu yerde hedefe ulaşmak kaçınılmazdır. Kitapçı: (II) ---- Soru Bankası Yazarı: — En büyük farkımız, oluşturduğumuz soru tipleri. Biz; klişe soru tarzlarından bıkan, merkezî ulusal sınavlardaki soru tarzını arayan öğrencileri rahatlatmak için yola çıktık. Şimdilerde bu hedefe ulaştığımız için olağanüstü mutluyuz. Bu diyalogda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A
I. Sizce bir kitap alıcısı neye dikkat etmeli, iyi bir kitabın özellikleri nelerdir? II. Kitabınızı diğer kitaplardan ayıran şey nedir, kendinizi nasıl hissediyorsunuz?
B
I. Kitabınızın bu kadar beğenileceği konusunda şüpheniz var mıydı, bu sonucu neye borçlusunuz? II. Kitabınızı alan öğrencilerin diğer kitaplarda bulamadığı şey nedir, bu orijinalite ile yapmak istediklerinizi başardınız mı?
C
I. Kitabınızı yazan ekiple aranız nasıl, onlarla nasıl tanıştınız? II. Sorularınızı yazarken neleri baz aldınız, yazma süreci keyifli miydi?
D
I. Kitabınızı yazan arkadaş grubu branşlarında nasıldı, onları iyi tanıyor muydunuz? II. Kitabınızın kapak tasarımı gerçek sınava uygun biçimde mi yapıldı?
E
I. Bu eserin satış hakkını neden bize verdiniz, çok satacağımızı öngörüyor muydunuz? II. Öğrencilerin sınav sürecindeki psikolojik durumlarını anlatır mısınız, sizin kitap dışında hangi ilacı kullansınlar?
10 numaralı soru için açıklama 
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git