Mitoz ve Eşeysiz Üreme Online Test

Merhaba arkadaşlar, fizik ve kimya testlerimizden sonra yine sayısal bir ders olan biyoloji konuları ile ilgili online testlerimize devam ediyoruz. Her ders için olduğu gibi biyoloji dersi ve konuları da bazılarınız için çok zevkli iken bazılarınız içinse sıkıntılı bir derstir. Ancak dersleri sevip sevmemek olarak bakmadan gireceğiniz yazılı ve sözlü sınavlarda sizi öne taşıyacak en önemlisi de ygs sınavında ve lys sınavında iyi birer puan almanızı sağlayacak bir araç olarak bakmalısınız. Böyle baktığınızda emin olun çalışmanızda çok daha keyifli geçecektir. Fem, güvender ve fdd yayınlarının yardımcı kaynaklarından çözümlü soru banklarından mutlaka yararlanın ve kesinlikle geçmiş yıllarda çıkmış ygs soru ve cevaplarına göz atıp o testleri de çözün arkadaşlar.

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Tebrikler - Mitoz ve Eşeysiz Üreme adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
I, III ve IV
Soru 2
Mitoz bölünme ökaryotik canlılarda büyüme, yenilenme ve onarım olaylarında etkilidir. Buna göre aşağıdaki olaylardan hangisi mitoz bölünme ile gerçekleşmemiştir?
A
Elde oluşan yaranın kısa sürede iyileşmesi
B
Dişi bireye ait ovaryumda yumurta hücresinin oluşumu
C
Kemik iliğinde kan hücresi yapımı
D
Ergenlik dönemindeki bir gencin boyunun uzaması
E
Toprağa ekilen patates yumrusunun fide haline gelmesi
Soru 3
s3
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 4
s4
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 5
s5
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 6
s6
A
I-II-III
B
I-II-V
C
II-III-IV
D
II-IV-V
E
III-IV-V
Soru 7
s7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 8
s8
A
I ve II
B
I ve III
C
III ve IV
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 9
Bazı hücre tiplerinde G1 evresi tamamlanmadan S evresine geçilir ve böylece hücre, hacim/yüzey oranı bozulmadan bölünme aşamasına geçmiş olur. Bu durum aşağıda verilen sonuçlardan hangisine neden olur?
A
DNA miktarı yarılanmış hücreler oluşur.
B
Çift çekirdekli hücreler oluşur.
C
Normal boyutundan küçük olan hücreler oluşur.
D
Kalıtsal yapısı bozulmuş hücreler oluşur.
E
Sitoplazması olmayan hücreler oluşur.
Soru 10
s10
A
Kromozomlar ekvatoral düzleme sıralanmamışsa
B
Ortamda yeterli besin ve büyüme faktörü bulunuyorsa
C
DNA hasarsız bir şekilde eşlenmişse
D
Hücre uygun büyüklüğe ulaşmışsa
E
İğ iplikleri kromozomlara tutunmuşsa
Soru 11
s11
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 12
s12
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Tebrikler - Mitoz ve Eşeysiz Üreme adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıda verilen organizma - eşeysiz üreme çeşidi eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A
Eğrelti otu - Sporla üreme
B
Bira mayası - Rejenerasyonla üreme
C
Paramesyum - Enine bölünerek üreme
D
Öglena - Boyuna bölünerek üreme
E
Hidra - Tomurcuklanmayla üreme
Soru 2
s2
A
I, II ve III
B
I, II ve V
C
II, III ve IV
D
II, III ve V
E
III, IV ve V
Soru 3
s3
A
Mitoz temeline dayanması
B
Genetik farlılıklara yol açması
C
Gamet oluşturulması
D
Canlıların üreme organlarında gerçekleşmesi
E
Değişen çevre koşullarına dirençli bireylerin meydana gelmesi
Soru 4
s4
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 5
s5
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 6
Bir araştırmacı çimlenmiş soğan kökünden elde ettiği kesiti aseto - karmin çözeltisi ile boyamış ve hazırlanan preparatı mikroskop altında incelemeye başlamıştır. Buna göre bu araştırmacı ikili şekilde verilen aşağıdaki evrelerden hangisinde birbirinin tersi olan olayları gözlemler? (Aseto - karmin, kromatit ve kromozomları boyar.)
A
Profaz - Metafaz
B
Metafaz - Anafaz
C
Profaz - Telofaz
D
Telofaz - Metafaz
E
Anafaz - Telofaz
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremeye örnek olarak verilemez?
A
Menekşe yaprağından yeni menekşe bitkisi yetiştirmek
B
Çelikleme yöntemi ile üzüm yetiştirmek
C
Lale soğanından yeni bitki elde etmek
D
Patetes yumrusundan patates yetiştirmek
E
Portakal tohumundan portakal fidesi elde etmek
Soru 8
s8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
s9
A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, III ve V
E
II, IV ve V
Soru 10
s10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 11
Bal arılarında erkek arıdan sperm oluşumu aşağıdaki olaylardan hangisi ile gerçekleşir?
A
Partenogenez ile
B
Mitoz bölünme ile
C
Rejenerasyon ile
D
Tomurcuklanma ile
E
Mayoz bölünme ile
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.

Mitoz ve Eşeysiz Üreme

Tebrikler - Mitoz ve Eşeysiz Üreme adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Parçalara ayrılmış bir Planarya’da, her bir parça eksik kısımlarını mitoz ile tamamlar ve yeni bireyler oluşur. Buna benzer bir duruma bitkiler aleminden örnek verilmek istenirse aşağıdaki eşeysiz üreme çeşitlerinden hangisi kullanılmalıdır?
A
Bölünerek üreme
B
Tomurcuklanma ile üreme
C
Vejetatif üreme
D
Tohumla üreme
E
Sporla üreme
Soru 3
Bir bilim insanı havuç köklerindeki meristem hücreleri ile hazırladığı kültürden havuç bitkisi üretmeyi başarmıştır. Buna göre oluşan yeni bitki ile önceki bitki arasında aşağıdakilerden hangisi farklılık göstermez?
A
Hücrelerindeki mitokondri sayısı
B
Bitkinin yaşam süresi
C
Kromozom sayısı
D
Hücrelerindeki sitoplazma miktarı
E
Bitkinin boy uzunluğu
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi bir eşeysiz üreme çeşidi değildir?
A
Aynı genetik yapıya sahip hücrelerin geometrik artış göstererek çoğalması
B
Ana bireyin üzerinde birçok tomurcuk oluşması
C
Ana bireyden kopan parçanın eksik kısımlarını tamamlayarak yeni bir birey meydana getirmesi
D
Geçici olarak bir araya gelen hücrelerin DNA alışverişi yapması
E
Sürünücü gövdenin toprak üstünde büyüyerek geniş alana yayılması
Soru 5
s5
A
I ve IV
B
II ve III
C
I, II ve III
D
II, III, IV
E
I, II, III ve IV
Soru 6
“Sarı Meyan” ülkemizde sadece Konya-Akşehir yöresinde yetişen ve nesli tükenmekte olan bir bitki türüdür. Bu türün korunması ve çoğaltılması için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılabilir?
A
Doku kültürü
B
Partenogenez
C
Rejenerasyon
D
İkiye bölünme
E
Tomurcuklanma
Soru 7
s7
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi eşeysiz üremenin tarımsal üretimde sağladığı avantajlardan biri değildir?
A
Beyaz gülün renkli çözeltilere bırakılmasıyla farklı renkte çiçeklerin elde edilmesi
B
Muz gibi tohum oluşturma özelliğini yitirmiş meyvelerin daha kısa sürede elde edilmesi
C
Endemik bir bitkinin genetik sürekliliğinin sağlanması
D
Elma ağacının daha iyi ürün veren ve daha dayanıklı ağaçlara aşılanarak soyunun devam etmesinin sağlanması
E
Ekonomik değeri olan bitkilerin doku kültüründe üretilerek kaliteli ve kontrollü ürün elde edilmesi
Soru 9
s9
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
s10
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 11
s11
A
Çilekten kesilen tüm parçalar üretkendir.
B
Çilek çiçeksiz bir bitkidir.
C
Çilek sadece eşeysiz üreyen bir bitkidir.
D
Gözlerden ana bitkinin kopyası yeni bitkiler oluşur.
E
Daha çok çilek üretebilmek için aşılama yapılmalı- dır.
Soru 12
Aşağıdaki olaylardan hangisi rejenerasyonla çoğalmaya örnek verilir?
A
Süngerlerde kesilen bir parçanın yeni bir birey oluşturması
B
Kertenkelenin kopan kuyruğunun yeniden oluşması
C
Kırılan kemiğin tekrar iyileşmesi
D
Safra kesesi alınan bir insanda karaciğerin büyümesi
E
Yüzdeki sivilce izlerinin kaybolması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git