Mayoz ve Eşeyli Üreme 3 Mini Online Deneme Sınavı

Merhaba arkadaşlar, 10. sınıf biyoloji konularından olan mitoz ve eşeysiz üreme online testinden sonra şimdide mayoz ve eşeyli üreme testimizi paylaşıyoruz. Bu iki konu birbirine sıkça karışan konulardan olmakla beraber aslında mantığını kavradığınızda sizi çok da zorlamadan çıkan soruları kolaylıkla yanıtlayacağınız konulardan. Elbette ki soruları doğru yanıtlamak için konu ile alakalı bol bol test çözmeli deneme sınavlarına katılmalı ve özellikle çözümlü testleri inceleyip sorunun çözüm yolunu ve cevabını görmelisiniz. Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda hücre bölünmeleri ile ilgili olarak çıkmış sorulara bakarsak 2013 YGS sınavında bir, 2012 LYS sınavında da bir adet soru gelmiş. Hücre bölünmeleri soruları lys ve ygs sınavında karşımıza çıkması beklenen sorular içinde bu nedenle bol test çözerek bu konuyu kavrayabilirsiniz.

Mayoz ve Eşeyli Üreme I

Tebrikler - Mayoz ve Eşeyli Üreme I adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Aşağıda verilenlerden hangisi mayoz hücre bölünmesinin sonuçlarından biri değildir?
A
Doku ve organların onarımı sağlanır.
B
Bölünme sonucu dört hücre oluşur.
C
Döllenmeye katılacak gametler oluşur.
D
Genetik çeşitlilik sağlanır.
E
Kromozom sayısı yarıya iner.
Soru 3
Mayoz bölünme ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
İnterfazda DNA eşlenmesi olur.
B
Genetik çeşitliliğin artmasına neden olan cross-over gerçekleşir.
C
Diploit hücreden haploit hücreler meydana gelir.
D
Bölünme sürecinde üç sitokinez görülür.
E
Oluşan hücrenin gen sayısı ana hücreyle aynıdır.
Soru 4
s4
A
Metafaz I
B
Anafaz I
C
Telofaz I
D
Metafaz II
E
Telofaz II
Soru 5
s5
A
Yalnız II
B
I ve IV
C
II ve III
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 6
s6
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 7
Bir makrospor ana hücresinin mayozu sırasında tetratların oluşturulduğu evre aşağıdakilerden hangisidir?
A
Telofaz II
B
Anafaz I
C
Profaz I
D
Metafaz II
E
Anafaz II
Soru 8
s8
A
I ve II
B
I ve III
C
II ve III
D
II ve IV
E
III ve IV
Soru 9
s9
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 10
Mayoz bölünmenin evreleri düşünüldüğünde aşağıdakilerin hangisinde homolog kromozomlar aynı hücre içinde değildir?
A
Profaz I
B
Metafaz II
C
Telofaz I
D
Anafaz I
E
Metafaz I
Soru 11
s11
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
III ve IV
D
I, II ve IV
E
II, III ve IV
Soru 12
s12
A
K; sperm hücresi
B
K; yumurta hücresi
C
L; sperm ana hücresi
D
L; solungaç hücresi
E
L; karaciğer hücresi
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Mayoz ve Eşeyli Üreme II

Tebrikler - Mayoz ve Eşeyli Üreme II adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 2
s2
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 3
s3
A
I ve II
B
II ve III
C
III ve IV
D
I, II ve III
E
II, III ve IV
Soru 4
Yüksek yapılı bitkilerde mayoz hücre bölünmesi ile üreme hücrelerinin üretildiği organ aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kök
B
Yaprak
C
Gövde
D
Çiçek
E
Tohum
Soru 5
Bal arılarının üreme şekli düşünüldüğünde mayoz bölünmenin gerçekleştiği olay aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kraliçe arıdan yumurta oluşumu
B
Erkek arıda sperm oluşumu
C
Döllenmiş yumurtadan kraliçe arı oluşumu
D
Döllenmemiş yumurtadan erkek arı oluşumu
E
Döllenmiş yumurtadan işçi arı oluşumu
Soru 6
s6
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 7
s7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 8
s8
A
I-II-III-IV
B
II-III-I-IV
C
III-IV-I-II
D
III-I-IV-II
E
II-III-IV-I
Soru 9
s9
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I, II ve III
Soru 10
s10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II, III
Soru 11
s11
A
I ve II
B
III ve IV
C
I, II ve III
D
II, III ve IV
E
I, II, III ve IV
Soru 12
s12
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Mayoz ve Eşeyli Üreme III

Tebrikler - Mayoz ve Eşeyli Üreme III adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Normal bir şekilde gerçekleşen paramesyum konjugasyonunda büyük çekirdeğin üreme olayına katılmamasına rağmen genetik yapısının değişmesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?
A
Büyük çekirdeğin döllenme sonrası oluşan diploit çekirdekten geliştiği
B
Konjugasyon sürecinden önce büyük çekirdeğin kalıtsal yapısını değiştirdiği
C
Büyük ve küçük çekirdeğin kalıtsal yapılarının farklı olduğu
D
Büyük çekirdeğin hücre içi fonksiyonunun farklı olduğu
E
Büyük çekirdeğin konjugasyon sürecinde mutasyona uğradığı
Soru 2
s2
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
s3
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 4
s4
A
I-II-III-IV
B
II-III-I-IV
C
III-IV-I-II
D
IV-I-II-III
E
IV-III-II-I
Soru 5
s5
A
Yalnız X
B
Yalnız Y
C
Yalnız Z
D
X ve Y
E
X, Y ve Z
Soru 6
Eşeyli üremenin temeli aşağıda verilenlerden hangisine dayanır?
A
Yalnız mitoz
B
Yalnız mayoz
C
Mitoz ve mayoz
D
Mayoz ve döllenme
E
Mitoz ve döllenme
Soru 7
s7
A
I ve II
B
I ve IV
C
II ve V
D
III ve V
E
IV ve V
Soru 8
s8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 9
s9
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
II ve III
Soru 10
s10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
II ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Aynı türe ait bireylerin benzerlikleri olmasına rağmen bazı farklılıklara da sahiptir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu farklılıklara sebep olan bir olay değildir?
A
Homolog kromozomların bağımsız dağılımı
B
Mayozda cross-over gerçekleşmesi
C
Yumurta ve spermin rastgele döllenmesi
D
Kalıtsal devamlılığın sağlanması
E
Genetik materyalde meydana gelen mutasyonların görülmesi
Soru 12
Eğrelti otunun hayat devri ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlış bir açıklamadır?
A
Sporofit bitki 2n kromozomludur.
B
Sporlar mayoz bölünme ile oluşur.
C
Sporlar olumsuz ortam koşullarına karşı dayanıklıdır.
D
Haploit evre diploit evre üzerine baskındır.
E
Gametofit bitkiden erkek ve dişi üreme hücreleri oluşur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git