AYT Coğrafya Deneme Sınavı – 3 Çözümlü

AYT Coğrafya Deneme Sınavı – 3 Çözümlü

Tebrikler - AYT Coğrafya Deneme Sınavı – 3 Çözümlü adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
1 numaralı soru için açıklama 
Haritadaki II numaralı bölge fay hatları ve levha sınırları üzerinde yer almadığı için, jeotermal bölgelerden biri değildir. Cevap B
Soru 2
S2
A
İtalya
B
İsveç
C
Madagaskar
D
Mısır
E
Çin
2 numaralı soru için açıklama 
Şekildeki haritada kuzeye gidildikçe geceler uzamaktadır. Bu yüzden güney yarımkürede gündüz süresi daha uzun olur. Madagaskar Güney Yarımküre'dedir. Cevap C
Soru 3
3. Karalar üzerinde çeşitli yollarla oluşan çanaklarda biriken su kütlelerine göl denir. Suları tatlı olan bir göl için,
 • I. Derinliği fazladır.
 • II. Buharlaşmayla su kaybı fazladır.
 • III. Beslenme kaynakları güçlüdür.
 • IV. Fazla sularını bir gideğen yardımıyla dışarıya boşaltır.
yargılarından hangileri kesin olarak söylenebilir?
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve III
D
II ve III
E
III ve IV
3 numaralı soru için açıklama 
Güçlü bir beslenme kaynağına sahip olan göl çanağında su birikimi kolay olur. Çanağı dolduran suların fazlası, zamanla gideğenlerle (göl ayağı) dışarıya akıtılır. Böylece göl çanağındaki su sürekli yenilenerek tatlı su özelliği kazanır. Cevap E
Soru 4
s4  
A
Boreal ormanları - Yırtıcı kuşlar
B
Boreal ormanları - Deve
C
Boreal ormanları - Sazan
D
Liken - Deve
E
Akasya - Tibet Öküzü
4 numaralı soru için açıklama 
c4
Soru 5
5. Aşağıda Türkiye'deki su varlığı ile ilgili çeşitli bilgiler verilmiştir.
 • Tuz Gölü, Sapanca, İznik, Manyas, Burdur, Eber, Akşehir gibi göllerimiz tektonik göllerdendir.
 • Nemrut Gölü, Acıgöl, Meke Tuzlası gibi göllerimiz volkanik göllerdendir.
 • Eymir, Mogan, Bafa ve Köyceğiz gölleri alüvyal set göllerine örnektir.
 • Denizlerimizin tuzluluk oranı Karadeniz'den Akdeniz'e doğru artış gösterir.
 • Ege Bölgesi jeotermal enerji potansiyeli yönünden zengindir.
 • Türkiyede'ki akarsuların yatak eğimleri ve akış hızları genel olarak batıdan doğaya doğru gidildikçe artar.
Bu bilgiler göz önüne alındığında,
 • I. Tektonik göller ile volkanik göllerin oluşumunda iç kuvvetler, alüvyal set göllerinin oluşumunda ise dış kuvvetler etkilidir.
 • II. Akarsuların yatak eğimi ve akış hızı yükselti ile doğru orantılıdır.
 • III. Denizlerimizin tuzluluk oranını belirleyen temel etken enlem faktörüdür.
 • IV. Tektonik göller coğrafi bölgelerimizin hepsinde görülür.
 • V. Ege Bölgesi'nde kırılmaya uğramış alanlar fazladır.
yargılarından hangisine ulaşılamaz?
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
5 numaralı soru için açıklama 
Ülkemizde tektonik göllerin kümelendiği başlıca alanlar Güney Marmara, Göller Yöresi ve İç Anadolu'dur. Bu bilgilere göre coğrafi bölgelerimizin tümünde tektonik göl görülebileceği sonucuna ulaşılamaz. Cevap D
Soru 6
6. Akıntılar geldikleri yerin sıcaklığını gittikleri yerlere taşır. Kuzey Yarım Küre'de kuzeye, Güney Yarım Küre'de ise güneye doğru hareket eden aklıntılar sıcak karakterlidir. Sıcak su akıntısının etkisinde kalan yüksek enlemlerdeki kıyılar bulundukları enleme göre daha yüksek sıcaklıklara sahip olurlar. Buna göre, aşağıda verilen akıntılardan hangi ikisinin gittikleri yer bulundukları enleme göre daha sıcak olur?
A
Labrador - Peru
B
Golf Stream - Brezilya
C
Kuroşivo - Oyaşivo
D
Golf Stream - Oyaşivo
E
Labrador - Brezilya
6 numaralı soru için açıklama 
Golf Stream - Brezilya sıcak su akıntılarıdır. Bu yüzden bu akıntılardan etkilenen alanlar bulundukları enleme göre daha sıcak olurlar. Cevap B
Soru 7
7. Nüfus artış hızı çok yüksek olan ülkelerde insanların beslenme, barınma, eğitim, sağlık gibi temel gereksinimlerinin karşılanması giderek zorlaşır. Bu durumdaki ülkelerin nüfus artış hızını azaltıcı bazı uygulamalara başvurması beklenir. Buna göre, nüfus artış hızının düşürülmesi için alınabilecek en etkin uygulamanın aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir?
A
Evlenme yaşının düşürülmesi
B
Başka ülkelerden işçi göçünün teşvik edilmesi
C
Aile planlamasının yaygınlaştırılması
D
Zorunlu eğitim süresinin azaltılması
E
Az çocuklu ailelerin ödüllendirilmesi
7 numaralı soru için açıklama 
Aile planlaması ile doğum oranı kontrol altına alınarak nüfus artış hızının düşürülmesi etkin hale getirilir. Cevap C
Soru 8
soru8
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
8 numaralı soru için açıklama 
Piramitlerin birincisi yüksek doğum ve ölüm oranının olduğu gelişmemiş bir ülkeye aittir. Örneğin Bangladeş, ikinci piramit arı kovanı şeklinde olup düşük doğum ve ölüm oranının olduğu gelişmiş bir ülkeye aittir. Örneğin İngiltere, üçüncü piramit ise doğum oranının hızla düştüğü, ölüm oranının düşük olduğu bir ülkeyi ifade etmektedir. Japonya bu tip ülkelerden biridir. Cevap A
Soru 9
soru9
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
9 numaralı soru için açıklama 
Ali'nin Doğu Anadolu, Toroslar veya Kuzeydoğu Anadolu'daki dağlık ve engebeli alanlardan birini, Mert'in ise Marmara, Ege veya Akdeniz kıyılarındaki bir ovayı tanıttığı söylenebilir. Cevap D
Soru 10
10. Bir ticaret merkezinde ticaretin yıl boyunca veya belirli sezonlarda yoğun olmasıyla, o merkezde ticarete konu olan mallar arasında doğrudan bir ilişki vardır. Buna göre, aşağıdaki yerlerden hangisinde ticaretin yıl içerisinde daha uzun süreyle canlılığını koruduğu söylenebilir?
A
Adapazarı çevresi
B
Kapadokya
C
Ordu - Giresun çevresi
D
Fethiye çevresi
E
Panayır ve fuar merkezleri
10 numaralı soru için açıklama 
Sanayi faaliyetlerinin yoğun olduğu yerler hemen hemen yıl boyunca ticari çekim merkezi olur. Cevap A
Soru 11
s11
A
1'de bor minerali bulunur. Birbirinden farklı yüzlerce kullanım alanı vardır.
B
2'de fosfat çıkarılır. Bronz üretiminde kullanılır.
C
3'te boksit çıkarılır. İnşaat, elektrik - elektronik, uçak, otomotiv gibi geniş alanlarda kullanılan alüminyum üretilir.
D
4'te demir çıkarılır. Metal sanayisinin ham maddesidir.
E
5'te bakır çıkarılır. Elektrik - elektronik sanayisinin temel ham maddesidir.
11 numaralı soru için açıklama 
2 numaralı alan yaklaşık olarak Eskişehir'i göstermektedir. Eskişehir'de çıkarılan lületaşı süs eşyası yapımında kullanılır. Fosfat ise Mardin (Mazıdağı), Adıyaman, Bingöl, Bitlis gibi merkezlerde bulunup petrol - kimya, gübre, çimento ve cam sanayisinde kullanılır. Cevap B
Soru 12
12. Aşağıda dört farklı boğaz veya kanalın özellikleri verilmiştir.
 • Açılmasıyla, Büyük Okyanus ve Atlas Okyanusu arasındaki en kısa ticaret yolu sağlanmış oldu.
 • Açılmasıyla, Avrupa ve Hint Okyanusu arasındaki en kısa ticaret yolu sağlanmış oldu.
 • Kuzey Buz Denizi'ni Büyük Okyanus'a bağlar.
 • Basra Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler ve Orta Doğu petrolünün uluslararası piyasalara dağıtım için önemlidir.
Aşağıdakilerden hangisi, bu boğaz veya kanallardan biri değildir?
A
Hürmüz Boğazı
B
Süveyş Kanalı
C
Bering Boğazı
D
Panama Kanalı
E
Malaka Boğazı
12 numaralı soru için açıklama 
Malakka Boğazı Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus arasındaki ulaşımı kısaltır. Sumatra Adaları ile Singapur arasında yer alır. Verilen bilgilerde Malakka Boğazı'na değinilmemiştir. Cevap E
Soru 13
s13
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
13 numaralı soru için açıklama 
Hukuk kuralları, manevi (soyut) unsurlara, müzik aletleri maddi unsurlardan simgelere, iklim özellikleri ise doğal ortam özelliklerindendir. Cevap E
Soru 14
14. Teknolojideki gelişmeler insanın hayatını kolaylaştırırken, insanla beraber hemen bütün canlıların sağlığını tehdit edecek çevre sorunlarına neden olmaktadır. Buna göre, teknolojik gelişmelerin neden olduğu aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin yol açacağı etkinin daha uzun süreli olduğu söylenebilir?
A
Su kirlenmesi
B
Toprak kirlenmesi
C
Radyoaktif kirlenme
D
Hava kirlenmesi
E
Ses kirliliği
14 numaralı soru için açıklama 
Radyoaktif kirleticiler çok uzun ömürlüdür. Cevap C
Soru 15
soru15
A
Yalnız IV
B
Yalnız III
C
II ve III
D
I ve III
E
I ve II
15 numaralı soru için açıklama 
Soru kökünde ülkede bulunan enerji kaynakları ile ithal edilen kaynaklar ülkelere göre verilmiştir. Bu kaynakların enerji üretimindeki oranlarına değinilmemiştir. Cevap A
Soru 16
16. Nemli tropikal ormanlar, barındırdıkları bitki ve hayvan potansiyeliyle, ürettikleri oksijen miktarıyla insanlar için eşsiz bir zenginlik kaynağıdır. Bu doğal zenginlik kereste, kağıt, odun hamuru, yakacak ihtiyacı, tarla açma, turizm amaçlı yerleşim alanları yapma gibi çeşitli nedenlerle hızla tüketilmektedir. Ancak ormanların tahrip edilme düzeyi her ülkede aynı değildir. Buna göre, aşağıdaki alanlardan hangisinde, nemli tropikal orman tahribatının diğerlerine göre daha az olduğu söylenebilir?
A
Zaire Havzası
B
Filipinler
C
Bangladeş
D
Endonezya
E
Batı Afrika
16 numaralı soru için açıklama 
Zaire Havzası ormanlarının büyük bir kısmı henüz tehdit altında değildir. Cevap A
Soru 17
17. Bangladeş, Asya'da Himalaya Dağları'nın güneyinde Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin birleşerek Bengal Körfezi'ne ulaştığı bölgede yer alır. Adeta bir seller ülkesi diyebileceğimiz Bangladeş'te her yıl onlarca sel ve taşkın afeti yaşanmaktadır. Böylece tarım ve yerleşim alanları büyük zarara uğrarken çok sayıda can kaybı da yaşanmaktadır. Örneğin 1998'in Eylül ayında gerçekleşen sel ve taşkınlar yaklaşık 7 milyon evin tahrip olmasına, en az 25 milyon insanın evsiz kalmasına, 2 binin üzerinde insanın ölmesine neden olmuştur. % 80'i sular altında kalan ülkede birçok kamu hizmeti kesintiye uğramıştır. Buna göre, Bangladeş'in sel felaketlerinden büyük zararlara uğramasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
A
Kar erimeleri ve şiddetli muson yağışlarının da etkisiyle Ganj ve Brahmaputra nehirlerindeki su miktarlarının artması
B
Hızlı nüfus artışının etkisiyle orman tahribatının artması ve ekolojik dengenin hızla bozulması
C
Ülkenin büyük bir bölümünün deniz seviyesine yakın bir yükseltiye sahip olması
D
Yüz ölçümünün geniş olması ve nehirlerin genel akış yönünün kuzey - güney doğrultulu olması
E
Coğrafi konumunun sel olayları için elverişli olması
17 numaralı soru için açıklama 
Bir ülkenin yüz ölçümü ve nehirlerin akış yönü sel afeti üzerinde etkili değildir. Cevap D
Soru 18
18. Doğal kaynakların keşfi ve kullanımı ile insan faaliyetlerindeki değişim arasında yakın bir ilişki vardır. İnsanlar yaşamlarını devam ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek ve daha iyi şartlarda yaşayabilmek için doğal kaynak arayışını sürdürmüşlerdir. Yaptıkları keşif ve icatlarla ortaya çıkan ekonomik faaliyetler çeşitli doğal kaynakların önemini artırmıştır. Aşağıda insanların tarihsel süreç içerisinde yaptığı bazı keşif ve icatlar örnek olarak verilmiştir.
 • I. Neolitik Çağ'da insan bazı bitkilerin tarımını yapmayı öğrenerek yerleşik yaşama geçmiştir.
 • II. Maden Çağı'nda bakır, demir gibi madenler keşfedilerek işlenmeye başlanmıştır.
 • III. Orta Çağ'da su ve yel değirmenleri icat edilmiştir.
 • IV. 1873'te su gücüyle çalışan dinamo icat edilmiştir.
 • V. Sanayi Çağı'nda insanların gelir düzeyi artmış, hizmet sektörü büyümüştür.
Bu keşif ve icatlar, önemine katkıda bulundukları unsurlarla eşleştirildiğinde aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A
I - Tarım toprağı
B
II - Maden yatakları ve ormanlar
C
III - Çayır, otlak ve ormanlar
D
IV-Akarsular
E
V - Turizm, doğal ve kültürel kaynaklar
18 numaralı soru için açıklama 
Su ve yel değirmenlerinin icadı akarsuların önemini artırmıştır. Cevap C
Soru 19
19. Türkiye'de 1923 - 1963 yılları arasında savaş dönemlerinin etkileri, salgın hastalıklar, yüksek ölüm oranı tarımda makineleşmenin sağlanamaması gibi nedenlerle nüfus artışını destekleyici uygulamalar olmuştur. Planlı ekonomiye geçişle birlikte 1963'ten günümüze kadar olan dönemde ise resmen nüfus artış hızını düşürücü nüfus politikaları uygulanmış,1965 yılında Nüfus Planlaması Kanunu yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 1963'ten itibaren uygulanan nüfus politikasının gerekçeleri arasında aşağıdakilerden hangisinin yer aldığı söylenemez?
A
Hızlı nüfus artışının ekonomik kalkınmayı yavaşlatması
B
Tarımda makineleşmenin yaygınlaşması
C
Kişi başına düşen ulusal gelirin artması
D
Ölüm oranının azalması
E
Askeri güç kavramında insan gücünün yerini teknolojik silah gücünün alması
19 numaralı soru için açıklama 
Kişi başına düşen ulusal gelirin artması, nüfus artış hızını düşürücü politikalarının sonuçlarından biri sayılabilir. Cevap C
Soru 20
20. Atmosferdeki oranı giderek artan sera gazlarının küresel iklim değişimindeki önemli etkilerinden biri küresel ısınmadır. Cenevre Raporu olarak da bilinen "İklim Değişimi 2001: Etkileri, Uyum ve Hassasiyet" raporu, yerkürenin tahmin edilenden daha ciddi bir iklim sorunuyla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.Rapor, önümüzdeki yüzyıl içerisinde dünyanın 1,4 ile 5,8°C ısınacağı ve deniz seviyesindeki yükselmenin 90 cm yi bulacağını öngörmektedir. Buna göre, küresel ısınmanın gelecekteki bölgesel etkileriyle ilgili olarak aşağıda verilen öngörülerden hangisinin doğru olduğu söylenemez?
A
Kuzey ve Batı Afrika'da çölleşme hızlanacak, su potansiyeli ve tahıl üretimi düşecektir.
B
Çin, Hindistan, Japonya ve Güneydoğu Asya ülkelerinde deniz seviyesindeki aşın yükselme ve fırtınalar milyonlarca insanın göç etmesine neden olacaktır.
C
En çok zarar gören devletler küçük ada devletleri olacaktır. Mercan adaları, balık yatakları ciddi hasar görecek, ada ülkelerindeki turizm faaliyetleri zayıflayacaktır.
D
Tarımsal üretim, su kaynakları ve turizm faaliyetleri açısından Güney Avrupa önemini koruyacak, Kuzey Avrupa'dan Güney Avrupa'ya göçler artacaktır.
E
Kutup bölgelerindeki buzulların ve donmuş toprakların erimesiyle, deniz seviyesindeki yükselme geri dönüşü olmayan bir süreci tetikleyecektir.
20 numaralı soru için açıklama 
İleriki yıllarda küresel ısınmanın etkisiyle Güney Avrupa'da kuraklığın etkili olacağı, su kaynaklarının iyice azalacağı, tarımsal üretiminin belirgin olarak düşeceği tahmin edilmektedir. Buna göre, tarımsal üretim kıtanın kuzey kesimlerine kayacaktır. Cevap D
Soru 21
21. Türkiye'nin fiziki ve beşeri coğrafya unsurları göz önüne alınarak, jeopolitik açıdan avantajlı ve dezavantajlı yönleri karşılaştırıldığında aşağıdakilerden hangisi yanlış olur?
A
Bir yanmada şeklinde olması, denizden gelebilecek tehditleri kolaylaştıran bir dezavantajdır.
B
Sahip olduğu sınır aşan nehir sularının kullanımında zaman zaman komşu ülkelerle sorunlar ortaya çıkmaktadır.
C
Kafkasya - Balkanlar - Orta Doğu - Orta Asya gibi alanlara yönelik ticaretin artmasıyla Türkiye bir ulaşım koridoru olma avantajı yakalamıştır.
D
Petrol ve doğal gaz havzalarına yakın olması, enerji ihtiyacını kolaylıkla karşılama avantajı sağlamaktadır.
E
Çok sayıda ülkeyle kara sınırının bulunmasının Türkiye'ye herhangi bir dezavantajı yoktur.
21 numaralı soru için açıklama 
Çok sayıda ülkeyle kara sınırının bulunması, başta sınır güvenliği olmak üzere siyasi, sosyokültürel ve tarihi sorunlar yönünden çeşitli riskler taşımaktadır. Cevap E
Soru 22
S22
A
Anadolu'dan Basra Körfezine doğru yayılmıştır.
B
İklim çeşidi fazla olan bir coğrafyada kurulmuştur.
C
Asya - Akdeniz uygarlıkları arasındaki ticaret ve göç yolları üzerinde kurulmuştur.
D
Yazıyı kullanan ilk uygarlık olarak kültür alanına önemli katkılar sağlamıştır.
E
Farklı uygarlıkların izlerini taşıyan karma bir kültürel birikim oluşmuştur.
22 numaralı soru için açıklama 
Mezopotamya uygarlığı Fırat ve Dicle nehirleri arasında Anadolu'dan Basra Körfezine kadar uzanan bir alanda kurulmuştur. Bu alanda step iklimi ve yer yer çöl iklimi etkilidir. İklim çeşidi azdır. Cevap B
Soru 23
23. Aşağıdakilerden hangisinde yerşekillerinin Türkiye ikliminin üzerinde etkili olduğuna kanıt gösterilemez?
A
Batı kıyılarının doğu sınır alanlarından sıcak olması
B
Çukurovadaki yağış miktarının Muğla'dan az olması
C
Antalya'nın Rize'den sıcak olması
D
Kıyı kesimlerin iç kesimlerden fazla yağış alması
E
Ankara'nın Erzurum'dan sıcak olması
23 numaralı soru için açıklama 
Antalya'nın Rize'den sıcak olması enlem faktörüyle açıklanabilir. Her iki il de deniz kıyısında kurulmuştur. Cevap C
Soru 24
S24
A
Nüfusun ülkeye dağılımı hemen hemen dengelidir.
B
Doğal kaynaklarını uzun süre kendini geliştirme yönünde kullanılamamıştır.
C
Sanayisi gelişmemiştir.
D
Nüfus artış hızı yüksektir.
E
Dış alımında sanayi ürünleri, dış satımında ham madde ve tarım ürünleri birinci sıradadır.
24 numaralı soru için açıklama 
Doğal ve ekonomik faktörlerden dolayı nüfusun ülkeyeÖdağılımı dengesizdir. Genel olarak gelişmemiş ülkelerde bölgesel eşitsizlik fazladır. Cevap A
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
24 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git