Fizik Bilimine Giriş Online Test

Merhaba arkadaşlar, fizik dersi ile aramız nasıl? Özellikle sayısal alandan sınava girecek arkadaşlarımın fizik olsun kimya olsun ve tabi matematik olsun bu muhteşem üçlü ile aralarını oldukça sıkı tutmaları gerekiyor. Fizik dersi nedendir bilmem ama çoğu öğrenciyi korkutur, sıkar ve hatta ben o dersi yapamıyorum ki zaten deyip pes etmesine kadar götürür olayı. Bunda dersi anlamama yeterince çalışmama ve biraz da öğretmenin payı var diye düşünüyorum. Çünkü aslında fizik dersi ygs sınavında yapacağınız en kolay soru olmalı ki hemen hemen her konunun bir formülü belli bir gidiş yolu var. Fizik dersini anlamak için bol tekrar, çözümlü online test ve kesinlikle geçmiş yıllarda çıkan sorulara bakmalısınız arkadaşlar benden söylemesi…

Fizik Bilimine Giriş – 1-9.Sınıf Fizik Online Test

Tebrikler - Fizik Bilimine Giriş – 1-9.Sınıf Fizik Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 2
Fizik bilimi aşağıdaki sorulardan hangisine doğrudan cevap veremez?
A
Dünyamız nasıl oluştu?
B
Gökyüzü neden mavidir?
C
Kışın yollara neden tuz dökülür?
D
Süt yoğurda nasıl dönüşür?
E
Elektrik tellerine konan kuşlara neden elektrik çarpmaz?
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin günlük yaşamımızdaki yararlarından biri değildir?
A
Fiber optik teknolojisi ile hızlı internet erişimi sağlar.
B
Gökyüzündeki yıldızların hareketinin incelenmesiyle astroloji bilgilerimizi geliştirir.
C
Kanser tedavisinde kullanılan cihazların geliştirilmesini sağlar.
D
Teleskoplar ile uzayı daha iyi tanımamızı sağlar.
E
Maglevler (manyetik raylı tren) ile çok yüksek hızlara ulaşmamızı sağlar.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin ilgi alanına girmez?
A
Teleskop yapımı
B
Gökkuşağının güzelliği
C
Buzullardaki erimenin nedeni
D
Dünyanın manyetik alanı
E
Hızlı trenlerin çalışma prensibi
Soru 5
Fizik bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangisine doğrudan katkıda bulunmaz?
A
Kimya
B
Biyoloji
C
Psikoloji
D
Coğrafya
E
Astronomi
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin alt alanlarından biri değildir?
A
Atom Fiziği
B
Termodinamik
C
Katıhal Fiziği
D
Metafizik
E
Mekanik
Soru 7
Bilgisayar teknolojilerindeki gelişmeler, küçük yapılı ve yüksek depolama kapasiteli SSD bellekler fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir?
A
Mekanik
B
Katıhal Fiziği
C
Optik
D
Termodinamik
E
Atom Fiziği
Soru 8
s8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 9
Fizik bilimindeki ölçümlerin sistematik olarak kaydedilmesinde ve yasaların formüllerle ifade edilmesinde kullanılan bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Kimya
B
Biyoloji
C
Jeoloji
D
Matematik
E
Coğrafya
Soru 10
Küresel ısınma, buzulların erimesi, iklimlendirme konuları fizik biliminin hangi alt alanı ile ilgilidir?
A
Termodinamik
B
Optik
C
Katıhal Fiziği
D
Mekanik
E
Nükleer Fizik
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminin diğer bilim dallarıyla etkileşimiyle ortaya çıkan bilim dallarından biri değildir?
A
Fizikokimya
B
Biyofizik
C
Nükleer Fizik
D
Jeofizik
E
Astrofizik
Soru 12
“Kütlesi sabit tutulan bir maddenin hacmi değiştirilirse özkütlesi de değişir” hipotezi test edilmek isteniyor. Buna göre; hipotezde kullanılan bağımlı, bağımsız ve kontrollü değişken sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Kütle - Hacim - Özkütle
B
Kütle - Özkütle - Hacim
C
Hacim - Kütle - Özkütle
D
Özkütle - Hacim - Kütle
E
Özkütle - Kütle - Hacim
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Fizik Bilimine Giriş – 2-9.Sınıf Fizik Online Test

Tebrikler - Fizik Bilimine Giriş – 2-9.Sınıf Fizik Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntem basamaklarından biri değildir?
A
Deney yapma
B
Hipotez kurma
C
İlgisizlikten yakınma
D
Gözlem yapma
E
Verilerden sonuç çıkarma
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamının bilimsel bir problemi çözerken yapacağı çalışmanın basamaklarından biri değildir?
A
Problemi belirleme
B
Gözlem yapma
C
Hipotez kurma
D
Deney yapma
E
Eleştiri yapma
Soru 3
Nitel gözlemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Objektiftirler.
B
Duruma göre değişebilir.
C
Herhangi bir ölçme aracı kullanılmaz.
D
Duyu organlarımız ile yapılır.
E
Ölçme sonuçları özneldir.
Soru 4
Aşağıdaki yargılardan hangisine nicel gözlemler sonucunda ulaşılmıştır?
A
Güller çok güzel koktu.
B
Çok güzel yemek yapmışsın.
C
Bu kış çok soğuk geçti.
D
Kışın iki ton kömür kullandık.
E
Bu elbise sana çok yakıştı.
Soru 5
Aşağıda verilen ifadelerden hangisi nitel gözleme aittir?
A
Saksıdaki çiçeğin boyu 20 cm dir.
B
Bir ayda 5 kilo zayıfladı.
C
Havaya bakıp yağmurun yağacağını anladı.
D
Devreden 2 amperlik akım geçti.
E
Bugün 40 Co sıcaklık vardı.
Soru 6
Nicel gözlemle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Objektiftirler.
B
Ölçümler sonucunda sayısal veriler elde edilir.
C
Ölçme aracı kullanılır.
D
Duyu organlarımız kullanılmaz.
E
Güvenilirdir.
Soru 7
s7
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 8
Evrende çeşitli boyutlarda gerçekleşen ve anlaşılması güç birçok olayı çeşitli gösterimlerle açıklama işlemine ne denir?
A
Deney
B
Hipotez
C
Kanun
D
Modelleme
E
Gözlem
Soru 9
Aşağıdaki birimlerden hangisi türetilmiş bir büyüklüğe aittir?
A
Kelvin
B
Amper
C
Metre
D
Newton
E
Kilogram
Soru 10
s10
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi nitel gözlemdir?
A
Araba 80 km/h hız ile gidiyordu.
B
Ağacın boyu 15 metreydi.
C
Termometre 20 ºC yi gösteriyor.
D
5 kg daha zayıflamıştı.
E
Çok sıcak olduğundan terlemişti
Soru 12
s12
A
Yalnız I
B
Yalnız III
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Fizik Bilimine Giriş – 3- 9.Sınıf Fizik Online Test

Tebrikler - Fizik Bilimine Giriş – 3- 9.Sınıf Fizik Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi fizik biliminde kullanılan temel bir büyüklüktür?
A
Kuvvet
B
İş
C
Zaman
D
Hız
E
Direnç
Soru 2
Aşağıda temel büyüklükler ve büyüklüğün SI birim sistemindeki birimleri verilmiştir. Bu birimlerden hangisi yanlıştır?
A
Uzunluk → metre
B
Sıcaklık → Kelvin
C
Kütle → Kilogram
D
Elektrik Akımı → Volt
E
Madde Miktarı → mol
Soru 3
s3
A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
II, IV ve V
E
II, III, IV ve V
Soru 4
Aşağıdaki birimlerden hangisi vektörel bir büyüklüğe aittir?
A
Newton
B
Saniye
C
Kelvin
D
Kilogram
E
Kandela
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklük değildir?
A
Sıcaklık
B
Madde miktarı
C
Işık şiddeti
D
Hacim
E
Elektrik akımı
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi fizik bilimine göre türetilmiş bir büyüklüktür?
A
Kütle
B
Sıcaklık
C
Uzunluk
D
Zaman
E
Kuvvet
Soru 7
Aşağıdaki birimlerden hangisi fizik bilimine göre temel bir büyüklüğe aittir?
A
Litre
B
Newton
C
Amper
D
Metreküp
E
Pascal
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi uzunluk ölçüm aracı değildir?
A
Cetvel
B
Kumpas
C
Mikrometre
D
Kronometre
E
Mezura
Soru 9
s9
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I, II ve III
Soru 10
s10
A
I ve II
B
II ve III
C
II ve IV
D
I, II ve III
E
II, III, IV ve V
Soru 11
Işık şiddeti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A
Fotometre ile ölçülür.
B
Işık şiddetinin sembolü “I” dir.
C
Türetilmiş bir büyüklüktür.
D
Birimi “Kandela” dır.
E
Birim sembolü “cd”dir.
Soru 12
s123
A
I ve II
B
II ve III
C
II ve V
D
I, II ve VI
E
II, III, IV ve V
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git