Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı – Çözümlü Online Test Soruları -3

Sevgili öğretmen adayları KPSS yaklaştı biliyoruz çok heyecanlısınız, o kutsal mesleğe bir an önce adım atmak çocuklarla iç içe olmak için can atıyorsunuz. Ne var ki belli bir emek vermeden mesleğe atanmak mümkün değil.

Yarıştığınız rakiplerinizin de hepsi sizin gibi zeki ve belli bir düzeyde bu yüzden kabul etmek gerekir ki işiniz hiç de kolay değil ama çok da zor değil.  Olmayacak bir şey değil.

İşte size bir nebze de olsa katkımız olsun diye harika bir Eğitim Bilimleri Çözümlü Online Deneme Sınavı soruları hazırladık.

Sorular tam KPSS düzeyinde buradan alacağınız net sayısı gerçek sınavda yapacağınız net sayısına çok çok yakın olacak. Testimiz bu kadar belirleyicidir.

Gerçek KPSS’de hepinize başarılar dileriz.

Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - Çözümlü Online -2

Tebrikler - Eğitim Bilimleri Deneme Sınavı - Çözümlü Online -2 adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
41. Aynı yaş grubundaki bireyler için değişik numaralarda ayakkabıların, değişik bedenlerde elbiselerin olması, aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
A
Gelişim bir süreçtir.
B
Gelişim bir bütündür
C
Gelişim nöbetleşe devam eder.
D
Gelişimde bireysel farklılıklar vardır
E
Gelişimin hızı her yaşta aynı değildir
1 numaralı soru için açıklama 
Her insanın sahip olduğu özellikler onu diğer insanlardan farklı kılar. Aynı özellikler aynı yaş grubundaki bireylerde farklı zamanlarda ortaya çıkabilir. Bu nedenle soruda verilen bazı özelliklerin aynı yaş grubundaki bireylerde farklı olması “Gelişimde bireysel farklılıklar vardır'' ilkesiyle alakalıdır.
Soru 2
42. Geleneksel psikanalitik kurama ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A
Süperego, doğuştan gelen enerjisiyle, insanı insan yapan değerlerin ortaya çıkmasını sağlar.
B
Savunma mekanizmaları, idin sınır tanımaz isteklerini kontrol etmek için süperegonun geliştirdiği davranış örüntüleridir.
C
Ego, id ve süperegoyu kontrol ederek bireyin, yaşadığı çevre ile uyumlu olmasını ve varlığını sorunsuz bir şekilde sürdürmesini sağlar.
D
İd, bireyin haz arayan yönünü gösterir. Çocuklukta çok baskın iken ergenlik dönemi sonunda gücünü tamamen yitirerek ortadan kalkar.
E
Ego, kişiliğin dengeleyici unsurudur. Ego, idin isteklerini dizginler ve süperegonun oluşmasını sağlar, süperego oluştuktan sonra ise işlevini yitirerek ortadan kalkar.
2 numaralı soru için açıklama 
Ego, bireyin ilkel içgüdüleri (id) ve toplumun kuralları (süperego) arasındaki dengeyi gözeterek bireyin çevresine uyumlu olmasını sağlar. Dolayısıyla C seçeneğindeki ifade doğrudur. Diğer seçeneklerdeki ifadeler ise yanlıştır.
Soru 3
43. Beş yaşındaki Mert gitar çalmayı çok istemektedir.Amcası da doğum gününde Mert’e bir klasik gitar hediye eder ve Mert'in gitar çalmayı öğrenebilmesi için özel öğretmen bulur. Ancak müzik öğretmeni,Mert’in kolunun gitarı tam olarak saramadığını,parmaklarıyla tellere basmakta zorlandığını ve müzik terimlerini anlayamadığını görünce Mert’in amcasına “Mert’in istekli olması çok güzel ancak gitar çalmayı öğrenebilmesi için bu durum yeterli değil. Öncelikle gitarı düzgün bir şekilde tutabilmesi ve tellerine uygun şekilde basabilmesi gerekir. Şu anda bunların hiçbirini yapabilecek seviyede değil. Biz bu derslere birkaç yıl sonra başlasak daha verimli olur.” diyerek Mert’e ders vermeyi bırakmıştır. Müzik öğretmeninin bu açıklamasında gelişime ilişkin aşağıdaki kavramlardan özellikle hangisine vurgu yapıldığı söylenebilir?
A
Büyüme
B
Olgunlaşma
C
Kritik dönem
D
Hazırbulunuşluk
E
Zaman
3 numaralı soru için açıklama 
Organizmanın biyolojik olarak bir davranışı yapabilecek düzeye ulaşması, olgunlaşma kavramıyla ifade edilir. Olgunlaşma, büyüme kavramını da içine alır ve öğrenme için ön koşuldur. Herhangi bir davranışı öğrenilebilmesi için öncelikle organizmanın o davranışı öğrenebilecek olgunluk düzeyine ulaşmış olması gerekir. Söz konusu durumda da müzik öğretmeninin öncelikle olgunlaşma kavramına vurgu yaptığı söylenebilir.Çünkü Mert'in istekli olmasına rağmen gitarı düzgün tutamaması, tellere düzgün basamaması ve müzik terimlerini anlayamaması olgunlaşma düzeyinin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır.
Soru 4
44. KPSS’ye hazırlanan öğrenciler, ilk girdikleri denemelerde daha önceden hiç karşılaşmadıkları kavramlarla karşı karşıya kaldıklarında bu kavramları günlük dildeki anlamlarını göz önüne alarak yorumlayıp soruları bu çerçevede cevaplamaya çalışırlar. Genellikle seçeneklerdeki kavramlardan kendilerine en tanıdık geleni seçerler ve çoğu zaman bu soruları yanlış çözerler. Öğrencilerin bu davranışı, Piaget’nin zihinsel gelişim kuramında ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A
Sosyal geçiş
B
Olgunlaşma
C
Özümleme
D
Uyum kurma
E
Sezgisel düşünme
4 numaralı soru için açıklama 
Piagefnin zihinsel gelişim kuramında bireyin karşılaştığı yeni bir durumu zihninde var olan şemalaria açıklamaya çalışması, özümleme kavramıyla açıklanır. Söz konusu durumda da KPSS'ye hazırlanan bireylerin deneme sınavlarında ilk kez karşılaştıkları kavramları mevcut bilgileriyle açıklamaya çalıştıkları ve bu yüzden çoğunlukla sorulan yanlış cevapladıkları belirtilmiştir. Dolayısıyla öğrencilerin bu davranıştan özümleme kavramıyla açıklanabilir.
Soru 5
45. Aşağıdaki ifadelerden hangisi Vygotsky’nin bilişsel gelişim alanındaki görüşlerine uygun değildir?
A
Bilişsel gelişim, çocuğun çevresinden edindiği bilgileri içselleştirmesi sürecidir.
B
Okul ortamında öğrenciler birbirleri ile iş birliği içinde olmalıdırlar.
C
Bilişsel gelişim, çocuğun kendi başına şekillendireceği bir süreç olarak düşünülmelidir.
D
Bilişsel gelişimde sosyal çevre, dil ve somut yaşantıların önemli bir yeri vardır.
E
Bilişsel gelişim, sosyokültürel faktörlerin etkisiyle gerçekleşir.
5 numaralı soru için açıklama 
Vygotsk/ye göre bilişsel gelişimin kaynağı çevredir. Çocuğun içinde yaşadığı çevre onun etkileşime gireceği uyancıların niteliğini belirler. Birey çevresindekilerden destek alarak zihinsel gelişimini sürdürür.Çocuk kendi başına çözemediği poblemleri başkalarıyla iş birliği içine girerek, onlardan yardım alarak çözebilir. Buna göre C seçeneğinde verilen görüş Vygotsky’nin bilişsel gelişim kuramına uygun değildir.
Soru 6
46. Öğretmenlerine karşı kızgınlık ve nefret duyan Cengiz,“Öğretmenlerim beni sevmiyor, benden nefret ediyor.”demektedir. Cengiz’in bu davranışı aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek oluşturur?
A
Gerileme
B
Yüceltme
C
Ödünleme
D
Yansıtma
E
Yer değiştirme
6 numaralı soru için açıklama 
Bireyin kendindeki olumsuz özellikleri başkalarındaymış gibi göstermeye çalışmasına yansıtma denir.öğretmenlerine karşı nefret duyan Cengiz de ‘ öğretmenlerin ondan nefret ettiğini söyleyerek kendindeki olumsuzluğu başkasında görmektedir. Yani kendi duygu ve düşüncelerini başkalarına yükleyerek rahatlamaya çalışmaktadır. Bu durum yansıtma savunma mekanizmasına örnek oluşturur.
Soru 7
47. Bir üniversitenin mimarlık bölümünü kazanarak okula başlayan Haluk, okulun açıldığı günlerde sınıf arkadaşlarıyla konuşurken “Aslında ben veterinerlik fakültesinde okumak istiyordum. Fakat babam mimar olduğu için benim de bu bölümü seçmemi istedi.Mezun olunca onun işlerini benim devralmamı istiyor.Bu nedenle ben de çok istemediğim halde mimarlığı tercih ettim.” der. Buna göre Haluk’la ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşmak mümkündür?
A
İpotekli kimlik statüsüne sahiptir.
B
Üretkenliğe karşı durgunluk krizini yaşamaktadır.
C
Temel güven duygusunu kazanamamıştır.
D
Kimlik arayışı henüz ortaya çıkmamıştır.
E
İzin verici anne baba tutumuyla yetiştirilmiştir.
7 numaralı soru için açıklama 
Kimlik oluşturma sürecinde, bireyin kendi tercihlerini bir kenara bırakıp anne babasının istediği mesleğe yönelmesi durumu ipotekli kimlik olarak nitelenir. Haluk'un durumuna ilişkin söylenebilecek en doğru ifade de onun ipotekli kimlik statüsüne sahip olduğudur.
Soru 8
48. Henüz iki yaşındayken bir trafik kazasında annesini ve babasını kaybeden Meltem’i, teyzesi yanına almış ve Meltem dört kuzeni ile birlikte büyümüştür. Eniştesinin kendisini bir türlü kabul edemediğini fark eden Meltem,bu evde kendini hep yabancı ve dışlanmış hissetmiştir.Lise son sınıfa geldiğinde sadece yaşadığı evden ayrılmak isteğiyle, özellikle düşük puanlı bölümleri tercih ederek üniversitede okumak için başka bir şehre giden Meltem, üniversite yıllarında birçok arkadaş grubuna girip çıkmasına karşın kimseyle kolay kolay anlaşamadığı gibi özellikle erkek arkadaş edinmekte zorluk çekmiştir. Bu nedenle bir süre sonra insanlardan uzak kalmayı tercih edip derslerine yoğunlaşan Meltem, okulu dereceyle bitirip başarılı bir akademik kariyer yolunda emin adımlarla ilerlemeye başlamıştır. Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre Meltem’in üniversite yıllarında birçok arkadaş grubuna girip çıkmasına karşın kimseyle kolay kolay anlaşamaması ve hiç erkek arkadaşının olmaması, onun aşağıdaki duygulardan hangisini yaşamasına neden olur?
A
Güvensizlik
B
Suçluluk
C
Durgunluk
D
Yetersizlik
E
Yalıtılmıştık
8 numaralı soru için açıklama 
Erikson’a göre birey, yaşamı boyunca gelişim dönemlerinin her birinde farklı bir çatışma ya da karmaşa durumu ile yüz yüze gelir. Erikson bu çatışma ya da karmaşalara psikososyal kriz olarak bakmaktadır. Bu karmaşalar kişinin yaşamında kişilik gelişimi açısından kritik dönemler olarak kabul edilebilir. Bu dönemlerde yaşanan karmaşalar, kişiliğe yeni bir özellik kazandırarak kişiliğin güçlenmesini ve böylece bir sonraki gelişim döneminin rahatlıkla sağlar. Erikson’un sözünü ettiği bu psikososyal krizlerden biri de yakınlığa karşı yalıtılmışlıktır. Bu krizin yaşandığı genç yetişkinlik döneminde bireyin başkaları ile yakın ilişkiler kurabilme yeteneğini kazanmış olması gerekir. Birey eğer bu dönemde diğer insanlarla yakın ilişkiler kurmayı başaramaz ise yalıtılmışlık duygusu kişiliğine hakim olacaktır Söz konusu durumda da üniversite yıllarında birçok arkadaş grubuna girip çıkmasına karşın bu grupların hiçbiri ile anlaşamaması, özellikle de hiç erkek arkadaş edinememesi Meltem'in yalıtılmışlık duygusunu yaşamasına neden olur.
Soru 9
49. Dört yaşındaki Nazlı'nın doğum günü kutlaması için annesi hazırlık yapmaktadır.Nazlı, annesine sadece tatlı kuru pasta yapmasını,tuzlu yapmamasını söylemiştir.Annesi nedenini sorunca “Kimse tuzlu kuru pasta sevmez ki.”yanıtını vermiştir. Nazlı’nın bu ifadesi Piaget’nin bilişsel gelişim kuramında ele alınan aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A
Odaktan uzaklaşma
B
Canlandırmacılık
C
Tek yönlü sınıflama
D
Benmerkezci düşünme
E
Özelden özele akıl yürütme
9 numaralı soru için açıklama 
Piagefnin bilişsel gelişim kuramında 3 - 7 yaşlarındaki çocukların kendilerinin gördükleri,sevdikleri şeylerin herkes tarafından da görüldüğü veya sevildiğini düşünmesi benmerkezci düşünme olarak nitelenir. Nazlı’ nın söz konusu ifadesi de bu kavramla açıklanabilir.
Soru 10
50. Kerem, devamlı bir şeyler yapıp başarılı olduğunu kanıtlamaya çalışmaktadır. Ancak ailesi, Kerem’in çabalarını bir türlü fark edememektedir. Bu durum karşısında da Kerem “Ben burada o kadar çalışıyorum ama kimse görmüyor. Kimseye yaranamıyorum.” demektedir. Bu durumda Kerem’in, Erikson’un kuramında ele alınan aşağıdaki krizlerden hangisini yaşadığı söylenebilir?
A
Girişkenliğe karşı suçluluk
B
Üretkenliğe karşı durgunluk
C
Başarıya karşı aşağılık duygusu
D
Yakınlığa karşı yalıtılmışlık
E
Güvene karşı güvensizlik
10 numaralı soru için açıklama 
Erikson’a göre okul dönemindeki çocuklar "başarıya karşı aşağılık duygusu" krizini yaşarlar. Bu dönemde çocuklar yaptıkları karşısında beğenilmek, takdir edilmek isterler. Ancak başarıları yeterince takdir edilmezse çocukta yetersizlik duygusu oluşur. Kerem de çevresindekilerin, başarılarını takdir etmediğinden yakınmaktadır. ki bu durumda onun başarıya karşı aşağılık duygusu krizini yaşadığı söylenebilir.
Soru 11
51. Özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan Şakir Bey, şirket müdürü iş yerinde olduğu zaman mesai saatlerine oldukça özen göstermektedir. Müdür iş yerinde bulunmadığı zamanlarda ise genellikle mesai saati dolmadan şirketten ayrılmaktadır. Bu durumda Şakir Bey’in, Kohlberg’in kuramında ele alınan aşağıdaki ahlaki gelişim evrelerinden hangisine uygun davrandığı söylenebilir?
A
Evrensel ilkeler
B
Saf çıkarcı
C
Toplumsal anlaşmalar
D
Kanun ve düzen
E
itaat ve ceza
11 numaralı soru için açıklama 
Kohlberg’in kuramına göre itaat ve ceza evresinde birey, kuralların güçlü otoriteler tarafından oluşturulduğuna inanır ve kurallara sorgusuzca uyulması gerektiğini düşünür. Buna rağmen otorite ortamda yoksa ceza almayacağı İçin yasağı göz ardı edebilir. Buna göre Şakir Bey'in mesai saatlerine şirket müdürü varken uyup yokken uymaması onun itaat ve ceza evresine uygun davrandığını gösterir.
Soru 12
52. Çizgi film izlemek istediğinde annesine “Anne çiz.” diyen bir çocuğun bu davranışı dil gelişimine ilişkin aşağıdaki süreçlerden hangisiyle açıklanabilir?
A
Telgrafik konuşma
B
Alıcı dil
C
Aşırı kurallaştırma
D
Monolog
E
Benmerkezci dil
12 numaralı soru için açıklama 
Dil gelişimi surecinde, çocukların birden fazla sözcüğü bir araya getirmelerine karşın gramer yapısına uygun olmayan cümleler kurmalarına telgrafik konuşma denir.Çizgi film izlemek isteyen bir çocuğun "Anne çiz" demesi de bu süreçle açıklanabilir.
Soru 13
53. Aşağıdaki davranışlardan hangisi öğrenme yoluyla kazanılmıştır?
A
Nezle olan Serhat’ın burnunun akması
B
Ayağı burkulan Gökçen’in topallayarak yürümesi
C
Aşırı alkol alan Mehmet’in arabasını kullanmakta zorlanması
D
Özgür Bey’in, alerji yaptığı için çikolata yememesi
E
Soğuktan elleri üşüyen Sertaç’ın tornavidayı kullanmakta zorlanması
13 numaralı soru için açıklama 
Bir davranışın öğrenme ürünü olması için yaşantılara bağlı ve kalıcı izli olması gerekir.Doğuştan getirilen davranışlarla geçici davranışlar öğrenme ürünü değildir, özgür Bey'in çikolata yememesi deneyim ile kazanılmış bir davranış olduğu ve kalıcı izli olduğu için öğrenme Örneğidir. Diğer seçeneklerdeki davranışlar geçici niteliktedir.
Soru 14
54. Balıkçıların gökyüzünde aşırı bir bulutlanma gördüklerinde o gün fırtına olabileceğini düşünerek ava çıkmamaları aşağıdaki kavramlardan hangisi ile daha iyi açıklanır?
A
Kaçma
B
Kaçınma
C
Pekişme
D
Genelleme
E
Aktarım
14 numaralı soru için açıklama 
Organizmanın olumsuz bir duruma, maruz kalmamak için önlem alması kaçınma davranışı olarak nitelendirilir. Balıkçılarda kötü havayı görünce‘balığa çıkmayarak kaçınma davranışı sergilemiştir.
Soru 15
55. Yemekhane görevlisi Döndü Hanım’dan tepsisini yerine götürdüğü için övgü alan Anıl, daha sonraki gün yemekhaneye geldiğinde Döndü Hanım’a tepsisindeki yemek artıklarını çöpe döktüğünü göstermeye çalışmıştır. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A
Gecikmeli şartlanma
B
Zamansal koşullanma
C
Uyarıcı genellemesi
D
Olumsuz tat koşullanması
E
Tepki genellemesi
15 numaralı soru için açıklama 
Bir uyancı karşısında farklı tepkilerin gösterilmesi durumu, tepki genellemesi olarak nitelendirilir. Verilen durumda da Anıl'ın tepsisini yerine götürdüğü için Döndü Hanım tarafından övülmesi üzerine ertesi gün ona tepsisindeki yemek artıklarını çöpe döktüğünü göstermeye çalışması da tepki genellemesi kavramıyla açıklanır.
Soru 16
56. Mahalledeki çocuklara tek tek sigara sattığı görülen bir işportacı, mahallenin gençleri tarafından dövülmüş ve parmakları kırılmıştır. Bu olaydan sonra işportacı tek tek sigara satmayı bırakmıştır. İşportacının tek tek sigara satma davranışının ortadan kalkması aşağıdaki süreçlerden hangisinin sonucudur?
A
Dolaylı ceza
B
I. tip ceza
C
Dolaylı pekiştirme
D
II. tip ceza
E
Karşıt koşullama
16 numaralı soru için açıklama 
Davranışın sıklığının azalması ya da ortadan kalkmasını sağlayan unsurlardan biri cezadır. Sorudaki örnekte davranış değişikliğine yol açan ceza-fiziksel şiddet içerdiği için birinci tür ceza örneğidir.
Soru 17
57. Tarih öğretmeni Seher Hanım, derste öğrencilerine “1453 deyince aklınıza ne geliyor?” sorusunu sormuş ve onlardan “İstanbul’un fethi.” cevabını almıştır. 1453 deyince öğrencilerin aklına “İstanbul’un fethi"nin gelmesi geştalt kuramında ele alınan aşağıdaki yasalardan hangisiyle açıklanır?
A
Tamamlama
B
Yakınlık
C
Benzerlik
D
Süreklilik
E
Basitlik
17 numaralı soru için açıklama 
Geştalt kuramına göre zamanda ve mekanda birbirine yakın olan uyarıcıların bir bütünmüş gibi algılanması yakınlık yasasıyla ilgilidir. Verilen parçada öğrencilerin 1453 dendiğinde “İstanbul'un Fethi'ni hatırlamaları da bu yasayla ilişkilidir. Çünkü öğrenciler defalarca bu iki unsuru birlikte görmüştür ve bunlar bir bütünlük halinde algılanmaya başlamıştır.
Soru 18
58. Aşağıdakilerden hangisi sosyal öğrenme süreçlerinden biri değildir?
A
Hatırda tutmak için sözel ya da imgesel kodlamalar
B
Davranışı ortaya koyma
C
Davranışın devamını sağlamak için güdülenme
D
Davranışın ilerde işe yarayıp yaramayacağını test etme
E
Davranışı dikkatle izleme
18 numaralı soru için açıklama 
Sosyal öğrenme süreçleri dikkat, hatırda tutma, davranışı meydana getirme ve güdülenmedir.Davranışın ileride işe yarayıp yaramayacağını test etme İse bir sosyal öğrenme süreci değildir.
Soru 19
59.
  •  I.    Bilginin kısa süreli belleğe çağrılması
  • II.   Uyarıcının duyum eşikleri arasında olması nedeni ile fark edilmesi
  • III. Uyarıcıların seçici dikkatle kısa süreli belleğe aktarılması
  • IV.  Bilginin kodlanarak uzun süreli bellekte depolanması
  • V.    Bilginin duyusal kayda alınması
Bilgiyi işleme kuramına göre bu işlemlerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?
A
I, III, II, V ve IV
B
II, III, V, IV ve I
C
II, V, III, I ve IV
D
II, V, III, IV ve I
E
III, II, IV, V ve I
19 numaralı soru için açıklama 
Bilgiyi işleme kuramına göre duyum eşikleri arasındaki uyarıcının duyusal kayda alınmasının ardından uyarıcı, dikkat ve algı süreciyle kısa süreli belleğe aktarılır. Daha sonra kodlama ve tekrar süreçleriyle uzun süreli belleğe aktarılan bilgi burada depolanır ve gerek duyulduğunda kısa süreli belleğe çağrılır. Dolayısıyla söz konusu işlemlerin doğru sıralaması D seçeneğinde verilmiştir.
Soru 20
60. Özel bir okulda öğretmenlik yapan Cemil Bey,öğrencilere karşı kötü davranışları olduğunu düşündüğü müdür yardımcısı Kâmil Bey’in bu davranışlarını kanıtlamış ve bu başarısı ile yeni müdür yardımcısı olmuştur. Öğrencilere çok iyi davranın Cemil Bey, bazı öğrencilerin kendisine Kâmil Bey’in adıyla hitap etmesi üzerine sinirlenerek sert tepkiler vermiştir. Cemil Bey’in sinirlenmesine sebep olan bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A
İleriye ket vurma
B
Davranışta kontrast
C
Geriye ket vurma
D
Psikolojik tepkisellik
E
ileriye koşullanma
20 numaralı soru için açıklama 
Eski bilgilerin yeni bilgileri karıştırması durumuna ileriye ket vurma denmektedir.Verilen örnekte de öğrencilerin yeni müdür yardımcısı Cemil Bey'e bazen eski müdür yardımcısının adıyla Kâmil Bey diye hitap etmeleri ileriye ket vurma kavramıyla açıklanır.
Soru 21
61. Bir iş adamının başarılı geçen bir iş yemeğinde kullandığı kol düğmelerini daha sonraki iş yemeklerine de kullanmaya başlaması, o kol düğmesini kullanmadığı günlerde iş yemeğine katılmak istememesi aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?
A
Batıl davranış
B
Koşullu tepki
C
örtük öğrenme
D
Öğrenmenin aktarılması
E
Alışma
21 numaralı soru için açıklama 
Tesadüfen pekişen bir davranışın kalıcı hale gelmesi, batıl davranış olarak nitelenir.Kol düğmeleri ile iş yemeğinin başarılı geçmesi arasında nedensel bir ilişki yoktur. Ancak bu durumlar tesadüfen peş peşe geldiğinden iş adamı bunlar arasında bir ilişki kurup bu doğrultuda davranmıştır.Dolayısıyla bu durum batıl davranış kavramıyla açıklanır.
Soru 22
62. İngilizce Öğretmeni Özlem Hanım, öğrencilerine “Kelime öğrenirken öğrenmek istediğiniz kelimeyi,bildiğiniz Türkçe bir kelime ile eşleştirerek öğrenin.Böylelikle daha kolay aklınızda kalır, örneğin gelir anlama gelen ‘revenue’ kelimesini 'Remzi revani satarak gelir elde etti.’ diyerek aklınızda tutabilirsiniz.”şeklinde bir öneride bulunmuştur. Özlem Öğretmen’in önerdiği yöntem bellek destekleyici ipuçlarından hangisine örnek teşkil eder?
A
Loci (yerleşim)
B
Anahtar sözcük
C
Ritim (kafiye oluşturma)
D
ilk harf
E
Bağ yöntem
22 numaralı soru için açıklama 
Yabancı bir sözcüğün onunla ses benzerliği olduğu bilinen bir sözcükle eşleştirilerek akılda tutulmasına anahtar sözcük yöntemi denir. “Özlem Öğretmen'in de öğrencilere bu yöntemi önerdiği söylenebilir.
Soru 23
63.  Aşağıdakilerden hangisinde “davranışta kontrast"kavramına örnek oluşturan bir durum yer almaktadır?
A
Ödevini yapmadığı için matematik öğretmeni tarafından azarlanan bir çocuk, o günden sonra matematik ödevlerini hiç aksatmamıştır.
B
Tekvando kursuna gitmeye başlayan Haydar’ın okuldaki saldırgan davranışlarında bir artış ortaya çıkmıştır.
C
Dersleri genellikle çok zevkli ve eğlenceli geçen matematik öğretmeni Sevcan Hanım’ın 10/C sınıfındaki dersleri oldukça sıkıcı geçmektedir.
D
Servis şoförü olan Ersoy, servis minibüsünü çok hızlı kullanırken özel otomobilini oldukça yavaş kullanmaktadır.
E
Antrenmanlarda ve maçlarda oyuncularına sıklıkla küfür eden bir teknik direktör, birkaç maçta hakem tarafından uyarılınca maçlarda oyuncularına küfür etmemiş fakat antrenmanlarda daha çok küfür etmeye başlamıştır.
23 numaralı soru için açıklama 
Davranışta kontrast, bir davranışın iki farklı durumda sergilenmesine karşın, bu durumlardan birinde pekiştirilip diğerinde pekiştirilmemesine bağlı olarak pekiştirilmediği durumda azalmasına karşın pekiştirildiği durumda artış göstermesini ifade eder.Seçeneklerdeki ifadeler E seçeneğindeki Antrenmanlarda da maçlarda da oyunculara sık sık küfür eden teknik direktörün birkaç maçta hakem tarafından uyarılınca "maçlarda oyunculara küfür etmemesi fakat antrenmanlarda daha çok küfür etmesi durumu bu kavrama örnektir.
Soru 24
64. Küçük bir çocuk, izlediği bir filmde başkalarına karşı saldırgan ve aşağılayıcı tavırlar içinde olan bir çocuğun popülarite kazandığını görmüş ve daha sonra kendisi de saldırgan davranışlar sergilemeye başlamıştır. Bu durum öğrenmeyle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?
A
Alışkanlık kazanma
B
Dolaylı pekiştirme
C
Kademeli yaklaşma
D
Konverjans
E
Gizil öğrenme
24 numaralı soru için açıklama 
Bireyin başkalarının olumlu sonuç veren davranışlarını görüp bu davranılan sergilemesi dolaylı pekiştirme kavramıyla açık lanır. Söz konusu durum da buna örnektir.,
Soru 25
65. Gittiği dershane evine çok uzak olan ve her gün neredeyse bir saati yolda geçen Münevver, eve her gün farklı bir otobüsle gitmiş, en sonunda hangi otobüsün en kısa yoldan gittiğini bulmuş ve o günden sora hep o otobüse binmeye başlamıştır. Münevver’in eve en kısa yoldan giden otobüsü bulmak için kullandığı yol, aşağıdaki öğrenme süreçlerinden hangisiyle açıklanabilir?
A
Sınama - yanılma
B
Kavrayarak
C
Dolaylı
D
Gizil
E
işaret
25 numaralı soru için açıklama 
Organizmanın çeşitli çözüm yollarını tek tek deneyerek işe yaramayanları eleyip sonuca ulaştıran çözüm yolunu kullanarak sorunun çözümünü bulması, sınama yanılma yoluyla öğrenme olarak nitelendirilir.Söz konusu durumda da Münevver eve giderken yolun uzun olmasından şikâyetçidir ve daha kısa yoldan giden bir otobüs bulabilmek için tüm otobüsleri tek tek denemiştir. Bu durum sınama - yanılma yoluyla öğrenmeye örnek olur.
Soru 26
66. Nergis Hanım, daha önce üç yıl boyunca oturduğu mahalledeki bir komşusuyla karşılaşmıştır.Komşusunun geçmişe dair anlattıklarını hayretle dinleyen Nergis Hanım, anlatılanları hiç hatırlamadığını fark eder. Bu durumdan hareketle Nergis Hanım’ın hangi bellek türünün işlevini yerine getirmesinde sorun olduğu söylenebilir?
A
Anısal
B
Anlamsal
C
İşlemsel
D
işleyen
E
Duyusal
26 numaralı soru için açıklama 
Bireyin geçmiş yaşantılarının saklandığı bellek türü anısal bellektir. Nergis Hanım, komşusunun bahsettiği geçmişe ilişkin yaşantıları hiç hatırlamadığından onun anısal belleğinin işlevini yerine getirmesinde sorun olduğu söylenebilir.
Soru 27
67. Akşam yemeği için çorba, sebze yemeği ve tatlı hazırlayan Melike Hanım, kızı Sema’nın yemekte çorbasını içtikten sonra sebze yemeğini yemeden tatlıya geçmek istediğini fark eder. Bu durumda Melike Hanım’ın kızına sebze yemeğini yedirmek için söyleyebileceği aşağıdaki sözlerden hangisi Premack ilkesine örnek oluşturur?
A
Yemeğini yersen tatlını yiyebilirsin.
B
Yemeğini yersen yarın seni lunaparka götürürüm.
C
Yemeğini yemezsen iki gün bilgisayar oynayamazsın.
D
Yemeğini yersen çabucak büyürsün.
E
Yemeğini yemezsen o senin akrandan ağlar.
27 numaralı soru için açıklama 
Premack ilkesi, bireyin yapmayı daha çok istediği davranışı, yapmayı daha az istediği davranışı yerine getirmesi için pekiştireç olarak kullanmaya dayanan bir davranış kontrol tekniğidir. Verilen durumda Melike Hanım, Premack ilkesini uygulamak için tatlıyı, sebze yemeğini yeme davranışının pekiştireci olarak kullanmalıdır. Bu nedenle “Sebze yemeğini yersen tatlını yiyebilirsin."cümlesi, Premack ilkesinin uygulanmasına örnek oluşturur.
Soru 28
68. Ortaokul birinci sınıf öğrencilerini okutan Gökmen Bey, eğitimci bir arkadaşıyla sohbet ederken“Öğrencilerimin bir kısmı ilkokulu köyde, bir kısmı şehirde okumuş. Aralarında hem bilgi seviyesi hem de davranış yönünden çok fark var. Onlara aynı seviyede ders anlatmakta zorlanıyorum.” şeklinde dert yanmıştır. Bu durumda Gökmen Bey aşağıdaki kuramlardan hangisinin görüşlerinden yararlanırsa öğrencilerini daha iyi anlayıp onlara uygun yöntemler bulmada zorlanmaz?
A
Beklenti
B
Bilgiyi işleme
C
Yaşam alanı
D
Sosyal öğrenme
E
Davranışçı
28 numaralı soru için açıklama 
Her bireyin kendine özgü bir yaşantı alanının olduğunu, bu alanın bireyin içinde bulunduğu tüm koşullardan oluştuğunu ve bu alan görülmeden davranışların açıklanamayacağını savunan kuram, yaşam alanı kuramıdır. Söz konusu durumda da Gökmen Bey'in bu kuramın görüşlerinden yararlanması daha uygundur. Çünkü öğrencileri arasında birçok yönden farklılık vardır.ve bu durumda her birinin içinde bulunduğu tüm koşullar göz önüne alınmalıdır.
Soru 29
69. İlköğretim birinci kademede öğrencilere rehberlik hizmetlerinin daha çok öğretmen merkezli sunuluyor olmasının temel gerekçesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde en doğru biçimde ifade edilmiştir?
A
Yeterli sayıda psikolojik danışmanın bulunmaması
B
Tarihsel süreçte rehberliğin ilköğretimde daha geç başlaması
C
Öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim döneminin gereği
D
Ailelerle öğretmenlerin temelden iş birliği yapmalarını sağlama
E
ilköğretimde rehberliğin kritik bir öneme sahip olmaması
29 numaralı soru için açıklama 
Öğretim kademelerine göre rehberlik hizmetleri planlanırken öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim dönemi esas alınır. İlköğretim birinci kademede de rehberlik hizmetleri sunulurken öğretmen merkezli anlayışın benimsenmesi öğrencilerin içinde bulunduğu gelişim döneminin bir gereğidir. Bu yaş aralığındaki öğrenciler dışa bağımlı dönemde olduğundan rehberlik hizmetleri öğretmen merkezlidir.
Soru 30
70. Aşağıdakilerden hangisi “hümanist anlayışın hâkim olduğu bir sınıf ortamı” değildir?
A
Öğrenme isteğinin her zaman öğretmen tarafından harekete geçirilmesi
B
Öğrenmenin bireyin değişen ihtiyaçlarına paralel olarak gelişmesi
C
Öğrenmenin özgür bir ortamda gerçekleşmesi
D
Öğrenmenin bireyin amaçları ve ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirilmesi
E
Bireysel farklılıkların dikkate alınması
30 numaralı soru için açıklama 
Öğrenme isteğinin öğretmen tarafından harekete geçirildiği bir sınıf ortamında öğrencilerin isteklerinin göz önünde bulundurulmadığı ve gönülsüzlüğe dayanan bir durumun olması söz konusudur. Buradan hareketle A seçeneğinde yer alan ifadede hümanist bir anlayışın olduğunun söylenmesi mümkün değildir.
Soru 31
71. İren, elektronik mühendisliğinin kendisine uygun olup olmadığına bir türlü karar verememektedir. Bu meslekte çalışan kadınların zorlanıp zorlanmadığı konusunda bilgi almak istemektedir. Okul rehber öğretmeni İren’e yardımcı olmak için aşağıdaki hizmet türleri ve etkinliklerinden hangisini öncelikle seçmelidir?
A
Yöneltme - Meslek üyeleriyle görüşme
B
Psikolojik danışma - İlgi envanteri uygulama
C
Müşavirlik - Aileyi meslekler hakkında bilgilendirme
D
Bilgi toplama ve yayma - Meslek hakkındaki broşürleri inceletme
E
Oryantasyon - Seçmeli ders tercih ettirme
31 numaralı soru için açıklama 
İren’in elektronik mühendisliğinin kendine uygun bir meslek olup olmadığına karar verebilmesi için rehber öğretmenin öncelikle yöneltme hizmetini kullanması gerekir.Bu hizmetle İren; kendi yetenek, ilgi ve değerleri doğrultusunda elektronik mühendisliğinin kendisi için uygun bir meslek olup olmadığına karar verecektir. Mesleğin çalışma koşullarının bir kadına uygun olup olmadığını öğrenmek için de bu mesleğin üyeleriyle görüşmesi İren’in bu konuda bilgi sahibi olmasını sağlayacaktır.
Soru 32
72. Lise ikinci sınıf öğrencisi Nurseda, annesi ve babası tarafından sürekli eleştirilmekte ve davranışları onlar tarafından onaylanmamaktadır. Aynı zamanda Nurseda’nın anne ve babası kızlarına okul psikolojik danışmanından yardım alması konusunda baskı yapmaktadırlar. Bu durumdan çok rahatsız olan Nurseda’nın içinde bulunduğu durumla ilgili olarak aşağıdaki rehberlik ilkelerinden hangisinin ihlal edildiği söylenebilir?
A
Gizlilik - Gönüllülük
B
Profesyonellik - Gönüllülük
C
Demokratiklik - İnsancıl tutum - Amaç ve ihtiyaçlara uygunluk
D
Tüm öğrencilere açıklık - Öğrenciyi merkeze alma
E
Demokratiklik - İnsancıl tutum - Gönüllülük
32 numaralı soru için açıklama 
Nurseda’nın annesi ve babası tarafından sürekli eleştirilmesi e ve davranışlarının onaylanmaması demokratiklik ve insancıl tutuma aykırı bir örnek iken Nurseda’ya anne ve babasının sürekli okul psikolojik danışmanından yardım alması konusunda baskı yapması gönüllülük ilkesinin ihlal edildiğini göstermektedir.
Soru 33
73. Ensar, derslerde sürekli olarak öğretmenlerin elbiseleri veya görünüşleri ile ilgili eleştirilerde bulunmakta,öğretmenlerin hatasını aramakta ve bu nedenle anlatılan konuyu bir türlü kavrayamamaktadır. Böyle bir durumda Ensar’a verilebilecek rehberlik yardımı öncelikle aşağıdaki hangi problem alanına yönelik olmalıdır?
A
Mesleki
B
Psikolojik danışma
C
Akran zorbalığı
D
Uyum sağlama
E
Eğitsel
33 numaralı soru için açıklama 
Eğitsel rehberlik; etkili zaman kullanımı, verimli ders çalışma yolları, öğrenmeye güdülenme engelleriyle baş etme gibi konularda öğrencilerin akademik başarılarını artırmak amacıyla yapılan her türlü etkinliklerdir.Ensar'ın derste öğretmenin elbisesiyle ilgilenmesi, hatalarını araması ve bu nedenle konuya odaklanamaması sorununu çözmek için Ensar’a öncelikle eğitsel rehberlik hizmeti verilmelidir. Bu hizmetle Ensar bu engeli ortadan kaldırarak öğrenmeye güdülenebilir, böylece dikkatini anlatılan konuya vererek başarısı artabilir.
Soru 34
74. Çağdaş rehberlik anlayışını benimsemiş, iletişim becerilerine sahip bir sınıf rehber öğretmeninin aşağıdaki soru kalıplarından hangisini kullanması en uygundur?
A
Derse neden geç kaldın?
B
Derse hep geç kalır mısın?
C
Kimin yüzünden geç kaldın?
D
Derse nasıl geç kaldın?
E
Senden başka kim geç kaldı?
34 numaralı soru için açıklama 
Rehberlik anlayışına uygun davranan bir öğretmenin öğrencileriyle kurduğu iletişimde yargılayıcı ve suçlayıcı olmaktan uzak durması ve öğrencilerini anlamaya çalışması beklenmektedir. Öğretmenin kullandığı sorular da bu çerçevede olmalıdır. Bu nedenle rehberlik anlayışına uygun bir öğretmen"neden, niçin” kalıbındaki ve kapalı uçlu sorulardan kaçınmalı; "nasıl, ne oldu"gibi suçlama ve yargılama içermeyen, öğrenciyi anlamaya yönelik olan soru kalıplarını kullanmalıdır.
Soru 35
75. “Çok çalışıyorum ama yine de notlarım düşük gibi geliyor. Kendimi başarısız hissediyorum. Sizce ben öğrenme güçlüğü mü çekiyorum?” diyen öğrencisine sınıf rehber öğretmeni aşağıdakilerden hangisini söylerse saydam bir tepki vermiş olur?
A
Verimli ders çalışma tekniklerini bilmediğini düşünüyorum.
B
Sanırım başarısız olduğunu düşünüyorsun
C
Başarı düzeyin ne olursa olsun seni yine de seviyoruz.
D
Öğrenme güçlüğü yaşadığına ilişkin bir düşüncen mi var?
E
Ben hangi öğrencim olursa olsun ona saygı duyarım.
35 numaralı soru için açıklama 
Öğretmen - öğrenci ilişkisi açısından zararlı bakıldığında saydamlık,öğretmenin öğrencileri ile ilişkisinde gerçek duygularını ortaya koyması,yapmacılıktan uzak,doğal ve dürüst olabilmesidir.Seçenekler incelendiğinde öğretmen verimli ders çalışma tekniklerini bilmediğini düşünüyorum derse saydam bir tepki vermiş olur.
Soru 36
76. Rehberlik hizmetlerinin etkili ve verimli olarak yürütülebilmesi için çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere ek olarak özellikle testlerden elde edilen bilgilere de ihtiyaç duyulur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi rehberlik hizmetlerinde testlerin kullanım amaçlarından biri değildir?
A
Bireylerin amaçlarını belirlemelerine ve geleceğe yönelik planlarını daha gerçekçi yapmalarına yardımcı olur.
B
Öğrencilerin gelişim durumlarında gözlenen aksaklıkların tespit edilmesine yardımcı olur.
C
Rehberlik servisi tarafından uygulanacak olan bir hizmete kimlerin ihtiyaç duyacağının belirlenmesine fırsat tanır.
D
Öğrencilerde var olan psikolojik bozuklukların tespit edilerek bu öğrencilerin etiketlenmesini sağlar.
E
Öğrencilerin sunulan hizmetlerden yararlanıp yararlanamadıklarını tespit etmeye yardım eder.
36 numaralı soru için açıklama 
Rehberlik hizmetlerinde bireyin kendini tanımasını sağlamak amacıyla test dışı tekniklerle birlikte çeşitli test teknikleri de kullanılır.Bu testler geleceği yordama var olan sorunların kaynağını tespit etme öğrencilerin hangi konularda yardıma ihtiyaç duyduğunu belirleme,verilen hizmetlerin etkinliğini değerlendirme,çeşitli konularda araştırma yaparak bilgi sahibi olma ve rehberlik hizmetlerini öğrencilere tanıtma amacıyla kullanılır.Fakat öğrencilerde var olan psikolojik bozuklukları tespit edilerek bu öğrencilerin etiketlenmesi hem rehberliğin amacına hemde rehberliğin temelinde yer alan insancıl yaklaşıma uygun olmadığından testlerin kullanım amaçlarından biri olamaz.
Soru 37
77. Sekizinci sınıf öğrencisi olan Demet sürekli farklı meslekleri tanımak istemekte, aynı zamanda gelecekte ne olacağı ile ilgili kararsızlık yaşamakta, bir gün hukukçu olmak isterken ertesi gün mühendis olmak istemektedir. Bu özellikleri dikkate alındığında Demet’in içinde bulunduğu mesleki gelişim aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
A
Uyanış ve farkında olma
B
Keşfetme ve araştırma
C
Karar verme
D
Hazırlık
E
İşe yerleşme
37 numaralı soru için açıklama 
13-14 yaş aralığını kapsayan meslekleri keşfetme ve araştırma döneminde bulunan bireyler kişilerin ve mesleklerin benzer ve farklı yönleri üzerinde bilgi sahibi olmaya ve yeni yönleri keşfetmeye başlar.Sekizinci sınıfta olan Demet de farklı meslekler hakkında bilgi sahibi olmaya çalıştığı için meslekleri araştırma ve keşfetme dönemindedir.
Soru 38
78. Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerini daha iyi tanımak amacıyla gözlem yapan bir sınıf rehber öğretmeninin uyması gereken kurallardan biri değildir?
A
Önemli gördüğü özellikleri gözlem anında kaydetmesi unutmayı engeller.
B
Aynı anda birden fazla kişiyi gözlemlemesi, daha çok kişiyi tanımasına kolayca yardımcı olur.
C
Özellikle okul öncesi dönemde gözlem listelerini kullanması oldukça faydalı olur.
D
Gözlem sırasında başka bir öğretmen arkadaşından yardım alması gözlemin güvenirliğini yükseltebilir.
E
Gözlem yapmadan önce hangi özellikleri gözleyeceğini belirlemesi öğretmene kolaylık sağlar.
38 numaralı soru için açıklama 
Gözlem yaparken öğretmenlerin neyi gözleyeceklerini bilmeleri gerekir.Bu amaçla gözlem listelerini kullanabilirler ve hatta mümkünse öğretmen arkadaşlarından yardım alabilirler.Gözlem anında önemli yerleri kaydetmeleri olayları unutmamalarının önüne geçer.Fakat gözlem sırasında bir çok olayı ya da kişiyi gözlemeleri dikkatlerinin dağılmasını engeller ve daha güvenilir bir gözlem yapmalarını sağlar.
Soru 39
79. Bir ilçede bulunan okullarda sunulan rehberlik hizmetlerine gerekli desteği ve yardımı sağlamak temelde aşağıdakilerden hangisinin görevidir?
A
Okul psikolojik danışmanı
B
Koordinatör psikolojik danışman
C
Okul müdürü
D
Rehberlik araştırma merkezi
E
il danışma komisyonu
39 numaralı soru için açıklama 
Bir ilçede bulunan okullarda sunulan rehberlik hizmetlerine rehberlik etmekle sorumlu olan kurum RAM 'dır.Bu nedenle okullarda sunulan rehberlik hizmetlerine gerekli desteği ve yardımı sağlamak temelde RAM'ın görevidir.
Soru 40
80. Sınıfında özel eğitime ihtiyacı olan bir öğrenci bulunan öğretmenin öğretim öncesi ve öğretimde dikkat etmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Sınıf ortamını öğrenciye göre düzenlenmesi
B
Öğrenciyle olumlu bir iletişim kurabilmesi
C
Öğrencinin doğru tepkilerini pekiştirmesi
D
Öğrencinin yanlış tepkilerine cevap vermeden soruları tekrar etmesi
E
Gerekli görürse bireyselleştirilmiş eğitim programını yenilemesi
40 numaralı soru için açıklama 
Bireyselleştirilmiş eğitim programı,Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.Hazırlanan bu programla öğrenme ortamlarının düzenlenmesi,öğretim yöntem ve tekniklerinin uyarlanması,problem davranışların ortaya çıkmadan önlenmesi bu bireylerde öğrenmenin etkili ve kalıcı olması sağlanır.Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde bireysel eğitim programına ilişkin değerlendirmeler esas alınır,yalnız bireyselleştirilmiş eğitim programını öğretmenin yenilemesi diye bir durum söz konusu değildir.
Soru 41
80. Sınıfında özel eğitime ihtiyacı olan bir öğrenci bulunan öğretmenin öğretim öncesi ve öğretimde dikkat etmesi gerekenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A
Sınıf ortamını öğrenciye göre düzenlenmesi
B
Öğrenciyle olumlu bir iletişim kurabilmesi
C
Öğrencinin doğru tepkilerini pekiştirmesi
D
Öğrencinin yanlış tepkilerine cevap vermeden soruları tekrar etmesi
E
Gerekli görürse bireyselleştirilmiş eğitim programını yenilemesi
41 numaralı soru için açıklama 
Bireyselleştirilmiş eğitim programı,Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu ve BEP geliştirme biriminin iş birliğiyle hazırlanır.Hazırlanan bu programla öğrenme ortamlarının düzenlenmesi,öğretim yöntem ve tekniklerinin uyarlanması,problem davranışların ortaya çıkmadan önlenmesi bu bireylerde öğrenmenin etkili ve kalıcı olması sağlanır.Birey için hazırlanacak yeni bireyselleştirilmiş eğitim programında ve bireyin yönlendirilmesinde bireysel eğitim programına ilişkin değerlendirmeler esas alınır,yalnız bireyselleştirilmiş eğitim programını öğretmenin yenilemesi diye bir durum söz konusu değildir.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
41 tamamladınız.

Etiketler:

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git