Dünya’da Nüfus Artışı Ve Alansal Dağılışı Online Test

Merhaba arkadaşlar, coğrafya 10. sınıf konularından olan online testlerimizi paylaşmaya devam ederek bu zorlu sınav sürecinde yanınızda olduğumuzu gösteriyoruz.

Sizlere fayda sağlayacağını umduğumuz bu sorular ile çalıştığınız konuların akılda kalıcılığını test çözerken neleri yapıp neleri yapamadığınızı görerek eksiklerinizi tamamlayarak ve yanlışlarınızı düzelterek sınava hazırlanmanız sizler açısından oldukça önemli.

Bu nedenle her konunun ardından mutlaka en az bir konu testi çözmeli güvender, fem, fdd yayınlarının cevaplı soru bankalarından yararlanmalı ayrıca farklı kaynakların soru ve cevaplarına da bakmalısınız.

Ayrıca geçmiş yıllarda çıkmış öss soruları da sizleri YGS, LYS ve KPSS sınavına girmeden önce soru tiplerini görme açısından imkan sağladığından yol gösterici olacaktır. Bu nedenle çıkmış soru çözümlerini mutlaka dikkate alarak çalışın.

Dünya’da Nüfus Artışı Ve Alansal Dağılışı

Tebrikler - Dünya’da Nüfus Artışı Ve Alansal Dağılışı adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 2
s2
A
I. ve II.
B
I. ve III.
C
II. ve III.
D
II. ve IV.
E
III. ve IV.
Soru 3
Fizyolojik nüfus yoğunluğunu aşağıdaki ifadelerden hangisi tanımlar?
A
Bir bölgenin nüfusunun o bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle hesaplanır.
B
Sanayi alanlarında yaşayan nüfusun, sanayi alanlarının yüzölçümüne böünmesiyle hesaplanır.
C
Bir bölgede yaşayan toplam nüfusun, o bölgedeki tarım alanlarının yüzölçümüne bölünmesiyle hesaplanır.
D
Bir bölgede tarım sektöründe çalışan nüfusun o bölgedeki tarım alanlarının yüzölçümüne bölünmesiyle hesaplanır.
E
Bir bölgede tarım dışındaki sektörlerde çalışan nüfusun o bölgenin yüzölçümüne bölünmesiyle hesaplanır.
Soru 4
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’da nüfus artış hızının azalmasında etkili değildir?
A
Kadınların çalışma hayatına daha fazla katılması
B
Sanayide insan gücüne olan ihtiyacın azalması
C
Tarımda makine kullanımın artış göstermesi
D
Doğum kontrol yöntemlerinin gelişmesi
E
Bebek ölümlerinin azalması
Soru 5
Geçmişten günümüze Dünya nüfusunun artış göstermesinde aşağıda verilenlerden hangisi etkili olmamıştır?
A
Sağlık alanında yaşanan gelişmeler
B
Beslenme koşullarının iyileşmesi
C
Sanayi devriminin gerçekleşmesi
D
Büyük nüfus hareketleri
E
Yerleşik hayata geçiş
Soru 6
Tarihsel süreçte, Dünya nüfusunun hızla artış gösterdiği üç büyük sıçrama dönemi yaşanmıştır. Bu sırçama dönemlerinden birincisi üzerinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur?
A
İnsanların kesici aletler yapmayı öğrenmesi
B
Hizmet sektörünün gelişme göstermesi
C
Göçebelikten yerleşik hayata geçmesi
D
Devletler arası savaşların azalması
E
Sanayi Devrimi’nin yaşanması
Soru 7
s7
A
Verilen yıllarda Dünya nüfusu hiç bir dönemde azalmamıştır.
B
Verilen yıllar içerisinde Dünya’da nüfus artış hızı sü- rekli yükselmiştir.
C
2010 yılındaki nüfus bir önceki dönemdeki nüfusun iki katından daha fazladır.
D
Geçmiş yıllarda savaşların nüfus artışı üzerinde olumsuz etkileri olmuştur.
E
Ortalama yaşam süresinin uzaması Dünya nüfusunu olumlu yönde etkilemiştir.
Soru 8
s8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
I ve III
Soru 9
s9
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 10
Sanayisi gelişmiş ülkelerde genel olarak doğal nüfus artış hızı düşüktür. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde doğal nüfus artış hızının daha düşük olduğu söylenebilir?
A
Şili
B
Arjantin
C
Fransa
D
Nijerya
E
Endonezya
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi hızlı nüfus artışının olumsuz sonuçlarından biri değildir?
A
Kalkınma hızının düşmesi
B
Mal ve hizmetlere talebin artması
C
Kentlerde konut sıkıntısının yaşanması
D
Kişi başına düşen milli gelirin azalması
E
Eğitim ve sağlık hizmetlerinin aksaması
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
11 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git