Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) Online Test

Merhaba arkadaşlar, 11. sınıf Türk edebiyatı ders konuları ile ilgili online testlerimizi paylaşmaya devam ediyoruz. Gireceğiniz kpss, lys ve ygs sınavlarında çıkması muhtemel sorular içinden derleyip hazırladığımız bu testler sayesinde sınava çalışma sürecinde daha verimli çalışmış olacaksınız. Elbette tek bir kaynağın sorularını çözmek yetmez unun yanı sıra güvender, fem, fdd gibi bilinen güçlü kaynakların soru bankası, deneme sınavı ve cevaplı testleri çözmeli özellikle de geçmiş yıllarda çıkmış lys ve ygs sorularına bakmalısınız. Böylece hm sınav öncesi soru tipini görmüş olur hem de o konu hakkında ne bildiğinizi değerlendirme imkanı elde edersiniz. Sınav heyecanınızı da hafifletmenin en etkili yolu bol test çözmekten geçer.

Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir)

Tebrikler - Coşku ve Heyecanı Dile Getiren Metinler (Şiir) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Ahenkli olduğu için aruz ölçüsü tercih edilmiştir.
B
Romantizmin etkisi altında yazılan şiirde tema tabiattır.
C
Şiir, II. Dönem Tanzimat Edebiyatı’nın sanat anlayı- şıyla yazılmıştır.
D
Sanat için sanat anlayışı hâkimdir.
E
Divan edebiyatı geleneği ile yazılmıştır.
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şiirinin özelliklerinden biri değildir?
A
Aruz savunulmuş ancak daha çok hece ölçüsü kullanılmıştır.
B
Kulak için kafiye anlayışı benimsenmiştir.
C
Şiirin konusu genişletilmiş ve yeni kavramlar şiire girmiştir.
D
Parça güzelliği yerine bütün güzelliğine önem verilmiştir.
E
Özellikle ilk dönemde eski nazım biçimleri kullanılmıştır.
Soru 3
Divan şiiri ile tanzimat şiirinin karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Divan şiirinde tabiat, aşk, tasavvuf gibi temalar işlenirken Tanzimat şiirinde eşitlik, hak, adalet, gibi temalar işlenmiştir.
B
Divan şiirinde söz sanatları kullanılırken Tanzimat şiirinde süssüz, sanatsız bir anlatım kullanılmıştır.
C
Divan şiirinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalardan oluşan ağır bir dil kullanılırken Tanzimat şiirinde daha sade bir dil tercih edilmiş ancak tam anlamıyla başarılı olmamıştır.
D
Divan şiirinde klasik nazım şekilleri kullanılırken Tanzimat şiirinde yeni nazım şekilleri de kullanılmaya başlanmıştır.
E
Divan şiirinde “sanat için sanat” anlayışı benimsenirken Tanzimat şiirinde “toplum için sanat” anlayışı benimsenmiştir.
Soru 4

Şiirdeki kafiyenin kulak için mi yoksa göz için mi olduğu üzerine yapılan çok ciddi bir tartışmadır. Tartışma gazete sayfasında başlar ve sanatçıların birbirlerine karşı yazdıkları “Zemzeme” ve “Demdeme” adlı eserlerle devam eder. Bu parçada sözü edilen tartışma hangi sanatçılar arasında olmuştur?

A
Samipaşazade Sezai-Abdülhak Hamit Tarhan
B
Recaizade Mahmut Ekrem-Muallim Naci
C
Muallim Naci-Şinasi
D
Şinasi-Namık Kemal
E
Şemsettin Sami-Muallim Naci
Soru 5
Aşağıdakilerin hangisinde Abdülhak Hamit Tarhan’la ilgili bilgi yanlışı vardır?
A
Aruz ölçüsünü kullanmıştır.
B
Halk söyleyişlerine yer vermiştir.
C
Arapça ve Farsça tamlamalar kullanmıştır.
D
İlk pastoral şiir olan “Sahra”yı yazmıştır.
E
Metafizik düşünceler, ölüm gibi konuları ele almıştır.
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat şairlerinin özelliklerinden biri değildir?
A
Sanat toplum içindir, anlayışıyla eser vermişlerdir.
B
Şekilden içeriğe kadar yeni bir arayış içine girmişlerdir.
C
Eski nazım şekilleriyle yeni kavramları anlatmışlardır.
D
Düşüncelerini aktarmak için şiiri bir araç olarak görmüşlerdir.
E
Sembolizm ve parnasizm akımlarından etkilenmişlerdir.
Soru 7
s7
A
Tezatlı söyleyişlere yer verilmiştir.
B
Yabancı sözcük ve tamlamalar kullanılmıştır.
C
Zengin kafiye kullanılmıştır.
D
Ölümden söz edilmiştir.
E
Hece ölçüsüyle yazılmıştır.
Soru 8

Divan edebiyatını millî bir edebiyat olarak görmemiş, halk edebiyatının gerçek Türk edebiyatı olduğunu savunmuştur. Sonra fikir değiştirmiş ve halk edebiyatını ilkellikle suçlamış, divan edebiyatını övmüştür. Bu konudaki görüşlerini “Harabat” adlı eserin ön sözünde açıklamıştır. Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A
Ziya Paşa
B
Şinasi
C
Namık Kemal
D
Abdülhak Hamit Tarhan
E
Muallim Naci
Soru 9
Recaizade Mahmut Ekrem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A
“Sanat sanat içindir” anlayışına bağlı kalarak bireysel konuları ele almıştır.
B
Şiiri duygu, düşünce ve dünya görüşlerini aktarmak için bir araç olarak görmüştür.
C
“Zemzeme” adlı eserinin mukaddimesi devrin teori kitaplarındandır.
D
Mekteb-i Mülkiye’de hocayken kaleme aldığı “Talim-i Edebiyat” adlı eserinde sanat ve edebiyatla ilgili düşüncelerini ortaya koymuştur.
E
Mensur şiir düşüncesini ortaya koyarak divan şiiri geleneğini kökünden sarsmış, eski-yeni tartışmasını başlatmıştır.
Soru 10
s10
A
Biçim olarak eski edebiyatın devamı niteliğindedir.
B
Uyak, redif gibi ahenk unsurları kullanılmamıştır.
C
Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir.
D
Aruz ölçüsü ve beyit nazım birimi kullanılmıştır.
E
Düşünce ağırlıklı, öğretici bir şiirdir.
Soru 11
s11
A
Doğu ile Batı’nın karşılaştırılması yapılmıştır.
B
“Sanat sanat içindir” anlayışıyla yazılmıştır.
C
Tanzimat Dönemi’nin zihniyetini yansıtmaktadır.
D
İçerik olarak yeni konular ele alınmıştır.
E
Uyak ve redifle ahenk sağlanmıştır.
Soru 12
s12
A
Her ikisi de aruz ölçüsüyle yazılmıştır.
B
Konu bakımından I. şiir divan, II. şiir Tanzimat şiirinin özelliğini taşımaktadır.
C
Her ikisinde de söz sanatları kullanılmıştır.
D
İkisinde de aşkın verdiği acıdan duyulan mutluluk anlatılmıştır.
E
İkisi de biçim bakımından divan şiirine uygundur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git