Bölme Bölünebilme Kuralları Online Test

Bölme ve bölünebilme konusu bölme kuralları bilindiğinde matematik test ve sınavlarında kaçırmamamız gereken sorular arasında yer alır. Bölme kurallarını ezberlemekte bölme ile ilgili çok soru çözmekten geçer. Ygs, sbs ve kpss de sıkça gelen bölme soruları ebob ve ekok lar olarakda bilinir. Sizler için hazırladığımız bölme ve bölünebilme kıralları ile ilgili deneme sınavı niteliğinde olan bu online testimizi çözerek kendinizi test edip, çözümlü sorularla da çözüm yollarını öğrenebilirsiniz. Önceki yıllarda çıkmış matematik sınav sorularına benzeyen çözümlü ve cevap anahtarlı online matematik testimizi çözerken bölme ve bölünebilme konusu ile ilgili bilgilerinizi tazelemiş olacaksınız. 2 ile bölünebilme, 9 ile bölünebilme gibi tüm bölme ve bölünebilme kurallarını kapsayan örnek çözümlü test sorularını bulabilirsiniz.

Bölme Bölünebilme Online Test

Tebrikler - Bölme Bölünebilme Online Test adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Rakamları farklı 5 basamaklı 9452X sayısının 2 ile bölünebilmesi içinblank X değerlerinin toplamı kaç olmalıdır?
A
14
B
12
C
4
D
8
E
2
1 numaralı soru için açıklama 
9452X sayısının 2 ile bölünebilmesi için X in alabileceği değerler 0 2 4 6 8 olmalıdır. Oysa bu sayının rakamlarının farklı olması istendiğinden X rakamı 2 ile 4 olamaz. Dolayısıyla X in alabileceği değerler 0 6 8 dir. Bu değerlerin toplamı 0 + 6 + 8 = 14 olur.
Soru 2
Dört basamaklı 152X sayısının 4 e bölümünden kalan 2 olduğuna göreblank  X in alabileceği değerler toplamı kaçtır?
A
22
B
16
C
10
D
8
E
6
2 numaralı soru için açıklama 
152X sayısının 4 e tam olarak bölünebilmesi için sayının son iki basamağının yani 2X in 4 ün katları olması gerekir. O halde X 0 4 8 ... (1) değerlerini alırsa 152X sayısı 4 e tam olarak bölünür. Kalanın 2 olması için (1) nolu değerlere 2 ilave edilmelidir. Bu taktirde X 2 6 değerlerini almalıdır. Dolayısıyla bu değerlerin toplamı2 + 6 = 8olur.
Soru 3
Dört basamaklı 268m sayısının 10 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göreblank m kaç olmalıdır?
A
3
B
4
C
5
D
6
E
8
3 numaralı soru için açıklama 
Bir sayının 10 a bölümünden kalanı bulmak için birler basamağına bakılmalıdır. Sayınnı birler basamağındaki rakam kaç ise kalan odur. Bu nedenle 268m sayısının 10 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre m = 3 olmalıdır.
Soru 4
Beş basamaklı 5m23n sayısının 30 ile tam olarak bölünebilmesi içinblank m ve n nin hangi değerleri alması gerekir?
A
9
B
7
C
5
D
3
E
0
4 numaralı soru için açıklama 
Bir sayının 30 ile tam olarak bölünebilmesi için hem 10 ile hem de 3 ile tam olarak bölünmelidir. Bir sayının 10 ile tam olarak bölünebilmesi için sayının birler basamağının 0 olması gerekir. Dolayısıyla n = 0 olmalıdır. Böylece verilen sayı 5m230 olur.Bir sayının 3 ile tam olarak bölünebilmesi sayının rakamları toplamının 3 ün katları olması gerekir. Dolayısıyla 5 + m + 2 + 3 + 0 = 3.k m + 10 = 3.k m = 2 5 8 olur. O halde m = 2 5 8 ve n = 0 olmalıdır.
Soru 5
5 basamaklı 1582A sayısının 3 ile bölünebilmesini sağlayan A değerlerinin toplamı kaçtır?
A
25
B
18
C
15
D
22
E
10
5 numaralı soru için açıklama 
Bir sayının 3 ile bölünebilmesi için sayının rakamları toplamının 3 ün katları olması gerektiğinden 1 + 5 + 8 + 2 + A = 3 . k olmalıdır. Buradan 16 + A = 3 . k olur. Böylece A 2 5 8 değerlerini alması gerekir. Dolayısıyla bu değerlerin toplamı 2 + 5 + 8 = 15 olarak bulunur.
Soru 6
İki basamaklı mn sayısı 3 ile tam olarak bölünebilmektedir. Dört basamaklı 32mn sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır?
A
3
B
4
C
7
D
2
E
1
6 numaralı soru için açıklama 
mn sayısı 3 ile tam olarak bölünebildiğine görem + n = 3 . k olması gerekir. O halde 32mn sayısının 3 bölümünden kalan şöyle bulunur: 3 + 2 + m + n = 5 + ( m + n ) = 5 + 3 . k = 3 + 2 + 3 . k = 2 + 3 . k Kalan = 2 dir.
Soru 7
99999 . 23586 . 793423 . 458 çarpımının 5 e bölümünden kalan kaçtır?
A
18
B
3
C
21
D
17
E
6
7 numaralı soru için açıklama 
Bir sayının 5 e bölümünden kalanı bulmak için birler basamağına bakılması gerekir ve birler basamağındaki rakamın 5 e bölümündeki kalana eşittir. Dolayısıyla 99999 sayısının 5 e bölümünden kalan 2 dir. 23586 sayısının 5 e bölümünden kalan 1 dir. 793423 sayısının 5 e bölümünden kalan 3 tür. 458 sayısının 5 e bölümünden kalan 3 tür. Bu kalanların çarpımı 2 . 1 . 3 . 3 = 18 olur. 18 in 5 e bölümünden kalan ise 3 tür.
Soru 8
Dokuz basamaklı 901288563 sayısının 11 ile bölümünden kalan kaçtır?
A
7
B
8
C
9
D
10
E
11
8 numaralı soru için açıklama 
9 0 1 2 8 8 5 6 3 + - + - + - + - + Kalan = ( 9 + 1 + 8 + 5 + 3 ) - ( 0 + 2 + 8 + 6 )= 26 – 16 = 10 olarak bulunur.
Soru 9
Rakamları birbirinden farklı dört basamaklı 3m4n sayısıblank  6 ile tam olarak bölündüğüne göreblank m + n in en büyük değeri kaçtır?
A
2
B
4
C
6
D
8
E
10
9 numaralı soru için açıklama 
Bir sayının 6 ile tam olarak bölünebilmesi için sayının hem 2 ile hem de 3 ile tam olarak bölünmesi gerekir. 3m4n sayısının 2 ye tam olarak bölünebilmesi için n nin 0 2 4 6 8 olması gerekir. m + n nin en büyük olması için n = 8 olmalıdır. Böylece 3m4n sayısı 3m48 olur. 3m48 sayısının aynı zamanda 3 e bölünmesi gerektiğinden 3 + m + 4 + 8 = m + 3 olur ve böylece m şu değerleri alabilir: 0 3 6 9 m + n nin en büyük olması için m = 9 alınmalıdır. Dolayısıyla m = 9 ve n = 8 için m + n nin en büyük değeri m + n = 9 + 8 = 17 olur. - 2m + 15 = 7.k Buradan m = 4 olur.
Soru 10
10 basamaklı 4444444444 sayısının 9 ile bölümünden kalan kaçtır?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
5
10 numaralı soru için açıklama 
Sayının rakamlarının toplamını alıp 9 un katlarını atmalıyız. Rakamların toplamı: 4 . 10 = 40 dır. Buradan 4 + 0 = 4 bulunur. O halde 4444444444 sayısının 9 a bölümündün kalan 4 tür.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
10 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git