Asitler, Bazlar ve Tuzlar (Hayatımızda Asitler ve Bazlar ) Online Test

Merhaba arkadaşlar, bugün nasılsınız bakalım kendinizi çalışmaya ve test çözmeye hazır hissediyor musunuz? Eğer cevabınız evetse hiç durmayın hemen çalışma masanızın başına geçip kimya testini çözmeye başlayın derim.

Ama eğer kendinizi çalışmaya istekli görmüyorsanız o zaman bugün kendinize biraz vakit ayırmanın zamanı gelmiş demektir. Bu durumda kendinizi test çözmeye hiç zorlamadan istediğiniz bir şeyi yaparak başlayın güne derim.

Hava güzelse yürüyüşe çıkın mesele ya da annenizle tatlı bir sohbet eşliğinde sıcacık kahveniz yudumlayın.. size ne iyi gelecekse onu yapın yani.
Lys ve ygs sınavı tempolu ve yoğun çalışmayı gerektiriyor ama bu zorlu süreçte kendinizi de ihmal etmeyin sakın. Hepinize başarılar…

Asitler, Bazlar ve Tuzlar - III (Hayatımızda Asitler ve Bazlar - I)

Tebrikler - Asitler, Bazlar ve Tuzlar - III (Hayatımızda Asitler ve Bazlar - I) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 2
s2
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 3
s3
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 4
Asitlerin az etki ettiği yada etmediği metallerle (altın ve platin gibi) tepkimeye girebilen kuvvetli asit çözeltisinin adı aşağıdakilerden hangisidir?
A
Zaç yağı
B
Kral suyu
C
Kezzap
D
Tuz ruhu
E
Fosforik Asit
Soru 5
s5
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
Yalnız III
D
I ve II
E
II ve III
Soru 6
HCI çözeltisi aşağıdaki kaplardan hangisinde saklanamaz?
A
Cu metalinden yapılmış kapta
B
Cam kapta
C
Fe metalinden yapılmış kapta
D
Porselen kapta
E
Ag metalinden yapılmış kapta
Soru 7
Aşağıdaki metallerden hangisi hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girer?
A
Au
B
Ag
C
Pt
D
Al
E
Na
Soru 8
Aşağıdaki metallerden hangisi hem asitlerle hem de bazlarla reaksiyona girmez?
A
Al
B
Ag
C
Zn
D
Au
E
Na
Soru 9
Kireç ve kostikle çalışırken plastik eldiven ve önlük giymeliyiz.Bunun nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru açıklanmıştır?
A
Saç ve deriyle tepkimeye girerler.
B
Reaksiyonları ekzotermiktir.
C
Reaksiyonları yavaştır.
D
Tepkimelerinde toksit maddeler oluşur.
E
pH değerleri çok yüksektir.
Soru 10
s10
A
Çözünmeleri ekzotermiktir.
B
Cam kaplar yaralanmalara sebep olabilir.
C
Kimyasal malzemeler cildi tahriş eder.
D
Temas reaksiyon hızını düşürür.
E
Deney kapları tahriş edicidir.
Soru 11
s11
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 12
s12
A
Aktif metal
B
Amfoter metal
C
Soy metal
D
Yarı soy metal
E
Geçiş metali
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Asitler, Bazlar ve Tuzlar – IV ( Hayatımızda Asitler ve Bazlar – II)

Tebrikler - Asitler, Bazlar ve Tuzlar – IV ( Hayatımızda Asitler ve Bazlar – II) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Geleneksel ismi zaç yağıdır.
B
Bütün metallerle tepkime verir.
C
Yoğun kıvamlı, renksiz yada hafif sarımtırak renkli bir sıvıdır.
D
Korozif maddedir.
E
Diprotik (iki hidrojenli) asit olarak sınıflandırılır.
Soru 2
s2
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 3
s3
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 4
s4
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 5
Kostik kelimesi yakan, yakıcı anlamında kullanılır. Kostik soda (NaOH) ve kostik potas (KOH) sanayide yaygın kullanılan önemli iki maddedir. Bu iki madde için aşağıda verilen ortak özelliklerden hangisi yanlıştır?
A
İkisi de kuvvetli bazdır.
B
İkisinin de sulu çözeltisi elektrik akımını iletir.
C
İkisi de beyaz sabun yapımında kullanılır.
D
İkisi de turnusol kağıdını maviye boyar.
E
İkisinin de tadı acıdır.
Soru 6
s6
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 7
s7
A
III > I > II
B
III > II > I
C
I > II > III
D
I > III > II
E
II > I > III
Soru 8
s8
A
I
B
II
C
III
D
IV
E
V
Soru 9
Lavabo açıcı olarak sud kostik (NaOH) kullanılmasının nedeni aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?
A
Kuvvetli baz olması
B
Ele kayganlık hissi vermesi
C
Yağ, saç ve deriyle tepkimeye girmesi.
D
Yüzde yüz iyonlaşabilmesi
E
pH değerinin yüksek olması
Soru 10
s10
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 11
s11
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi asitlerin kullanım alanlarından biri değildir?
A
İlaç yapımı
B
Boya yapımı
C
Kostik yapımı
D
Temizlik malzemesi yapımı
E
Patlayıcı yapımı
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Asitler, Bazlar ve Tuzlar – V (Hayatımızda Asitler ve Bazlar III)

Tebrikler - Asitler, Bazlar ve Tuzlar – V (Hayatımızda Asitler ve Bazlar III) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Bazı asit ve bazların deriyle temas ettiğinde cilde zarar verdiği bilinmektedir. Bu asit ve bazlar için alınması gereken en önemli önlem nedir?
A
Ortamın havalandırılması
B
Çeker ocak kullanılması
C
Eldiven kullanılması
D
Metallerle temasının önlenmesi
E
Deney araç-gereçlerini cam malzemelerden seçilmesi
Soru 2
s2
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 3
s3
A
Yalnız I
B
I ve II
C
I, II ve III
D
I ve III
E
II ve III
Soru 4
s4
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 5
s5
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 6
Aşağıdakilerden hangisi günlük hayatta kimyasal maddeleri kullanırken almamız gereken tedbirler arasında yer almaz?
A
Maske kullanmak.
B
Koruyucu gözlük takmak.
C
Uygun kıyafet (iş kıyafeti-önlük) giymek.
D
Kullanım talimatına uymak.
E
Etkisini arttırmak için miktarını ya da derişimini arttırmak.
Soru 7
s7
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 8
s8
A
Yalnız I
B
Yalnız II
C
I ve II
D
I ve III
E
I,II ve III
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarından korunmak için alınması gereken önlemler arasında yer almaz?
A
Fabrika bacalarına filtre takmak.
B
Sera gazlarının salınımını arttırmak.
C
Toplu taşıma araçlarına yönelmek.
D
Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak.
E
Fosil yakıtların kullanımını azaltmak.
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine yol açmaz?
A
Tarım ilaçları
B
Plastik eşyalar
C
Kimyasal gübre
D
Deterjanlar
E
Azot gazı
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi asitlerin ve bazların depolaması sırasında uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A
Asitlerin bazlarla olan temasını önlemek.
B
Depolama alanının sıcaklığını kontrol altında tutmak.
C
Havalandırma koşullarını iyi ayarlamak.
D
Maddelerin güneş ışığıyla temasını sağlamak.
E
Nem çeken maddelerin mantar tıpa yardımıyla şişelenip,nemden uzak tutulmasını sağlamak.
Soru 12
s12
A
6,6
B
7,4
C
8,1
D
8,6
E
9,1
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

Asitler, Bazlar ve Tuzlar -VI (Hayatımızda Asitler, Bazlar ve Tuzlar – IV)

Tebrikler - Asitler, Bazlar ve Tuzlar -VI (Hayatımızda Asitler, Bazlar ve Tuzlar – IV) adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

 • Soru sayisi: %%TOTAL%%
 • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
 • Dogru sayisi: %%SCORE%%
 • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
 • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
Günlük hayatta yaygın olarak kullanılan asitlerin ve bazların olumlu - olumsuz etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
A
Hayatı kolaylaştırmak.
B
Çevre kirliliğine yol açmak.
C
Tesisat sorunlarına yol açmak.
D
Radyoaktif atık oluşturmak.
E
Boya, ilaç üretiminde ham madde görevi üstlenmek.
Soru 2
Lavabo açıcılarla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A
Daha etkili sonuç alabilmek için kireç sökücülerle birlikte tatbik edilmelidir.
B
Aşırı kullanımı su tesisatında tahribata yol açar.
C
Yağ, deri ve saç gibi maddelerle tepkime verir.
D
Uygulama sırasında solunum sistemine zarar vermemesi için maske kullanılmalıdır.
E
Çıplak elle dokunulmamalıdır.
Soru 3
s3
A
I ve II
B
II ve III
C
I, II ve III
D
I ve III
E
Yalnız I
Soru 4
Tuzlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Oda koşullarında katı halde bulunurlar.
B
Kristal yapılıdırlar.
C
Katı halde elektrik akımını iletirler.
D
Nötralleşme reaksiyonu sonucunda oluşurlar.
E
Anyon ve katyondan oluşurlar.
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi tuzların kullanım alanlarından değildir?
A
Sebzeleri salamura etmek.
B
Et ve balıkları saklamak.
C
Hayvan derilerini tabaklamak.
D
Elektrolit çözelti oluşturmak.
E
Asit-baz reaksiyonlarına ayraçlık etmek.
Soru 6
s6
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 7
Sodyum klorür (NaCl) için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A
Nötr tuzdur.
B
Sofra tuzu olarak bilinir.
C
Suda iyi çözünür.
D
Tek kaynağı yer altı sularıdır.
E
İyonik bağlı bileşiktir.
Soru 8
s8
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 9
s9
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 10
s10
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 11
s11
A
ŞIKKI
B
ŞIKKI
C
ŞIKKI
D
ŞIKKI
E
ŞIKKI
Soru 12
Tuzlar ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?
A
Tuzların hepsi nötraldir.
B
Klorür tuzlarına sofra tuzu denir.
C
Oda koşullarında katı halde bulunurlar.
D
Sağlık açısından zararlı olanları yoktur.
E
Tuzların hepsi bir asit ile bir bazın reaksiyonundan oluşur.
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git