Anlatımda Tema ve Konu Online Test

Merhaba arkadaşlar, 10.sınıf dil ve anlatım dersi içinde yer alan anlatımda tema ve konu ile ilgili online testimiz sizlere bu konuyu çalıştıktan sonra kendinizi test etmeniz adına yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. Tabi ki yalnızca online test yeterli olmaz bunun yanı sıra çözümlü soru bankası, ygs’de çıkmış sorular özellikle sınavlarda çıkmış çözümlü soruları çözmenizde çok önemli arkadaşlar. Yapılan deneme sınavlarını da kaçırmayın ve hepsine girmeye çalışın. Sınavlara girdikçe ygs, lys sınavına kendinizi hem zihinsel hem de ruhsal anlamda hazırlamış olursunuz ve az da olsa sınav kaygısı ve heyecanını aşmış olursunuz. Sizlere dil ve anlatım konusunda güvender ve fem yayınlarının yardımcı kitaplarını da öneririm arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.

Anlatımda Tema ve Konu

Tebrikler - Anlatımda Tema ve Konu adli sinavini tamamladin.

Karnen asagidaki gibi: 

  • Soru sayisi: %%TOTAL%%
  • Yanlis sayisi: %%WRONG_ANSWERS%%
  • Dogru sayisi: %%SCORE%%
  • Dogru yüzdesi : %%PERCENTAGE%%
  • Yukaridaki istatistiklerinden yola çikarak seninle ilgili düsüncem su: %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
s1
A
Geçmişe özlem
B
Acıma
C
Endişe
D
Heyecan
E
Merak
Soru 2
Tarih boyunca sanatkârların kalpleri kadar kalemlerini,fırçalarını da harekete geçiren sevinçten çok keder olmuştur. Bir sevgilinin vefasızlığı veya ölümü,millî bir felaket, evlat acısı, ayrılık, gurbet; romancıya,bestekâra şaheserler yarattırdı. Gurbette, hasrette,sıkıntıda oldukları zaman çok güzel eserler verenlerin;vatana, sevgiliye, refaha kavuştuktan sonra sustukları çok görülmüştür. Bu parçanın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Hayatın üzüntü veren olaylarının sanata etkisi
B
Kitap okumanın okuyucuya faydaları
C
Sanat eserlerinin farklı yönleri
D
Sanatın gerçekle olan bağı
E
İyi yapıtların topluma etkisi
Soru 3
s3
A
Kararsızlık
B
Korku
C
Özlem
D
Sabırsızlık
E
Umut
Soru 4
Sanat, edebiyat ve düşünce yapıtları, kendine özgü niteliklerinden dolayı ne maddi kültürün ne de manevi kültürün kapsamına girer. Sinan’ın Süleymaniye’si ve Rodin’in Düşünen Adam’ı maddi kültür alanında algılanabileceği gibi manevi kültür evrenindeki işlevlerinden dolayı manevi kültürün bir parçası olarak da düşünülebilir. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur?
A
Sanat ve Estetik
B
Kültürün Sanatla İlişkisi
C
Mimarların Kültüre Katkısı
D
Sanatın Kültüre Etkisi
E
Batı’nın Sanat Yönü
Soru 5
Geçmişten günümüze değin çoğu şair, tabiata önem vermiş ve benzetmeye dayalı anlatımlarında tabiattan en geniş anlamda yararlanmıştır. Ne var ki ne âşığın aka aka denizler oluşturan göz yaşları ne de nergis gözlü sevgilinin görünümü bir araya gelse günün bir saatindeki Boğaziçi manzarasını vermeye yetmez. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur?
A
Şiir ve Yansımaları
B
Mısralarla Boğaziçi
C
Sanat ve Gerçeklik
D
Şair ve Doğa
E
Şiirin Dili
Soru 6
Metinde üzerinde durulan düşünce, bilgi, gözlem ya da haberin en genel en soyut ifadesine - - - -; belli bir bağlamda kişi, yer, zaman ve durum bildiren sözcüklerle sınırlandırılmasına - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?
A
konu - tema
B
yapı - içerik
C
anlatım - biçim
D
tema - konu
E
üslup - içerik
Soru 7
s7
A
Yalnız
B
Duygusal
C
Kimsesiz
D
Mutsuz
E
Öfkeli
Soru 8
Bir şairin, bir sanat adamının asıl değeri, herkesten başka olmasında, kimseye benzememesindedir, demek mi istiyorum? Şair, sanat adamı bana hiç benzemiyorsa, yalnız kendini söyleyip de beni söylemiyorsa ondan bana ne? Ben bir sanat eserinde kendi sevinçlerimi, kendi acılarımı görmeliyim ki ona ilgi gösterebileyim. Bu paragrafın konusu aşağıdakilerden hangisidir?
A
Sanatçıların ortak yönleri
B
Sanatın insana katkısı
C
Sanatçının duygu dünyası
D
Sanat eserinin topluma etkisi
E
Sanatçının kıymetini belirleyen ilke
Soru 9
s9
A
Bitkinlik
B
Sitem
C
Mutsuzluk
D
Pişmanlık
E
Yalnızlık
Soru 10
Yeni şair, yeni sanat adamı insanda kendisinden önce bilinmeyen birtakım duygular bulan yahut o duyguları yaratan kişi midir? Hayır, hiçbir sanat adamı insanda yeni bir duygu bulmaz, yeni bir duygu yaratmaz. Zaten var olan duyguları söyler. Ancak öyle söyler ki biz o duyguların, o şairlerin söylediğinden başka türlü söylenmeyeceğini,o şairin duygularına en uygun deyişi bulduğunu anlarız. Bu parçada aşağıdakilerin hangisinden söz edilmektedir?
A
İyi şairlerin kalıcı eserler vermek için çalıştıklarından
B
Özgün konular bulan sanatçıların azlığından
C
Sıradan olayları anlatmanın kolay olduğundan
D
Sanatçının bilineni etkileyici şekilde anlatmasından
E
Her sanat eserinin gerçeği anlatmayı hedeflediğinden
Soru 11
Günlük yaşamımızdaki tüm motivasyonlarımız sosyal ve ekonomik çevrelerde var olup da bizde olmayan uyaranlara karşı gelişmektedir. Yakınımızdan biri, bankadaki hesabını söylese onun sahip olduklarını elde edebilme konusunda motive oluruz. Eğer gücümüz yetmiyorsa onu yok etmeye çalışırız. Her iki durumda da ortaya çıkan sıkıntılı durum, bizim yaşama yönelik motivasyonlarımızı artırır. Bu parçanın konusu, aşağıdakilerden hangisidir?
A
Ekonominin insan yaşamına etkisi
B
İnsanla çevrenin etkileşimi
C
İnsanda motivasyonun kaynağı
D
Çevrede karşılaşılan sıkıntılar
E
Motivasyonu artırma yolları
Soru 12
İyi ile kötüyü belirlemede toplum içinde büyük anlaşmazlıklar çıkar. Eskilik yandaşlarına göre eski olan her şey iyidir, yeni olan her şey kötüdür. Bu önemli sorunun çözümünü ancak bilimden bekleyebiliriz. Bilim, iyi ile kötü sorununu, doğru ve yanlış sorunu biçiminde ortaya koyarak çözümler. Bilimin topluma sağladığı yaralardır biridir bu. Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın başlığı olmaya en uygundur?
A
Bilimin Faydası
B
Karşıt Durumların Bilime Etkisi
C
Bilimin Getirdiği Yenilikler
D
Sorunların Çözüm Yolları
E
Bilimin Zor Yönleri
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
12 tamamladınız.
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git